Skip to main content

LSUL på Big Bang 2019

LSUL vil igen i år være at finde på Big Bang konferencen, hvor centerleder Claus Michelsen vil være keynote speaker og Ph.d-stipendiat Stine Mariegaard vil opholde et oplæg og en workshop.

Centerleder Claus Michelsen vil tirsdag den 2. april kl 10-11 afholde sin keynote på konferencen om:

Modelleringskompetencen - de naturvidenskabelige fags unikke bidrag til almen dannelse
Lære- og dannelsesprocesser skal omfatte alle og have fokus på demokrati, social retfærdighed og oplysning, og vi skal søge efter alle de bidrag til uddannelse, der kan gøre verden bedre. Claus Michelsen argumenterer for, at modelleringskompetencen er de naturvidenskabelige fags unikke bidrag til et dannelsesprojekt om den oplyste borger, der har et handlingsansvar, fordi livet sammen med andre borgere rejser problemer, som skal løses af samfundslivet. Modelleringskompetencen skal forstås som en kompetence, der både er knyttet til aktive handlinger, til at kunne etablere et naturvidenskabeligt baseret beredskab, der kan løse de udfordringer eller problemer, man møder, og til at kunne reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens rolle i samfundsudviklingen.
(Big Bang, 2019)

Derudover vil Ph.d-stipendiat Stine Mariegaard, afholde en workshop sammen med Linda Ahrenkiel om 'Science i børnehøjde - en undersøgende tilgang' den 2. april kl 14:00 til 15:45 i lokale C7:

Hverdagen indeholder massevis af fænomener, der hører til inden for det naturvidenskabelige emneområde. I denne workshop får du en introduktion til, hvorfor og hvordan det giver mening at arbejde med science i børnehøjde. Du får desuden inspiration til aktiviteter, der understøtter børnenes forståelse af naturvidenskabelige begreber og fænomener. (Big Bang, 2019)

Dagen efter holder Stine også et oplæg om 'Nyeste forskning om IBSE' kl 13:00 til 13:45 i lokale 7+8:

Inquiry based science education (IBSE) har de senere år været meget omdiskuteret og udført i praksis på mange forskellige måder. Men hvornår er undervisning egentlig inquiry based? Oplægget vil udfolde forskellige forståelser af IBSE fra den nyeste forskningslitteratur. Du vil få mulighed for at reflektere over, hvordan IBSE kan sættes i spil - blandt andet i et sammenhængende forløb fra børnehave til gymnasium. (Big Bang, 2019)

Vi glæder os til at se jer på årets konference.

 

Redaktionen afsluttet: 19.03.2019