Skip to main content

Lars Seidelin i P1s 'Så vidt vi ved'

Den 31/10-2019 var LSULs Lars Seidelin i P1s 'Så vidt vi ved'

I går var Lars Seidelin fra LSUL i P1 programmet ’Så vidt vi ved’ og tale om sin afsluttede Ph.d. ’Live-stream video of artificial reefs: A teaching tool to increase students’ interest in natural science’. Havet kan for mange være en ukendt størrelse, som Lars nævner i interviewet:

”... der ikke ret mange der oplever havet som element”

Teknologi og nye tilgange, såsom streaming, kan være med til at styrke vores fælles forståelse for den verden der er omkring os:

”Det nye i det her projekt har været at man lige nu kunne se hvad der foregik nede på den her færge. Når vi stod og underviste på et gymnasie, så var de dyr der kom forbi [kameraet] der lige nu. Det har vi kunne mærke på eleverne ... at der skete et eller andet

Det kan skabe en forbindelse mellem klasselokalet og den omkringliggende verden. Der kan være med til at bringe eleverne (og andre) tættere på, give dem noget at undrer sig over og blive mere nysgerrige på elementer, som normalt kun udforskes af få eller kun har mulighed for at læser om i bøger.

Redaktionen afsluttet: 01.11.2019