Skip to main content

Samarbejde vil sætte droner og robotter på skemaet i gymnasiet

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Dronecenteret ved Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitetsbibliotek og Mulernes Legatskole i Odense indgår samarbejde, som vil sætte droner og robotter på skemaet i gymnasiet som et fagligt og didaktisk redskab til anvendelsesorienteret og autentisk undervisning på gymnasiets nye studieretning i matematik -fysik-kemi med særligt fokus på droner og robotter.

Undervisning i bl.a. matematik er kendetegnet ved, hvorvidt elevens regnestykke er udregnet rigtigt eller forkert. Konsekvensen er, at unge ikke får øjnene op for matematikkens og naturfagenes muligheder og betydning f.eks. i relation til den teknologiske udvikling. Men sådan behøver det ikke at være - og sådan bliver det ikke fremover for eleverne på Mulernes Legatskole.

Baggrunden for aftalen er partnernes fælles interesse i at styrke elevernes interesse for naturvidenskabelige fag og studieretninger og motivere eleverne på gymnasiet til at forfølge en fremtidig karriere indenfor de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

”Hos os opfatter vi teori og praktik med droner og robotter som en væsentlig del af en moderne almendannelse, hvorfor ambitionen er at få dette emneområde ind i alle fag til glæde for elevernes læring og generelle dannelse”, udtaler rektor Torben Jakobsen.

”Samarbejdet er en unik mulighed for bringe forskning og undervisningspraksis tættere på hinanden og dermed integrere viden fra nyeste forskning om droner og robotter i undervisningen. Det håber vi vil motivere eleverne på gymnasiet til at forfølge en fremtidig karriere indenfor de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, så vi får flere studerende til robotteknologi - særligt med en dronespecialisering. Samarbejdet bidrager til vores vision om at SDU UAS Centeret i 2020 er anerkendt et førende center indenfor UAS uddannelse, forskning og innovation til gavn for samfundet.” fortæller centerleder, Brad Beach ved SDU Dronecenter entusiastisk.

”Det, vi igangsætter med samarbejdet, skal samtidig ses som en invitation til alle uddannelsesinstitutioner fra dagtilbud til folkeskole og ungdomsuddannelser. I LSUL læser vi ikke bare de mange rapporter og anbefalinger, uddannelsessektoren modtager fra ministerier og styrelser om styrkelse af naturfagene. Vi sætter handling og dokumentation bag. Og ambitionen her, er at revolutionere undervisningen i de naturvidenskabelige fag” siger Claus Michelsen, centerleder af LSUL.

Også Universitetsbiblioteket er en del af aftalen. ”På Universitetsbiblioteket vil vi gerne samarbejde med det samfund, vi er en del af og være med til at gøre universitetet til det foretrukne for kommende studerende. Derfor anser vi det som helt centralt at stille vores ekspertise til rådighed i samarbejdet om f.eks. litteratursøgning og være med til at skabe et miljø, hvor elever kan komme tæt på forskningsmiljøerne når de f.eks. laver projekter” fortæller Thomas Kaarested, Universitetsbiblioteket.

I det visionære samarbejde, vil partnerne sammen udvikle og forandre undervisningen i matematik, naturfag, teknologi. Det sker med en 3-årig aftale, som skal sætte droner og robotter på skemaet i gymnasiets nye studieretning som et fagligt og didaktisk redskab til anvendelsesorienteret og autentisk undervisning.


Redaktionen afsluttet: 10.01.2018