Skip to main content

Samarbejde om biologi og matematik i gymnasiet.

D. 18. marts mødtes repræsentanters flere af regionens gymnasier med Danske Science Gymnasier og LSUL til et opstartsmøde omkring udviklingen af et forløb, som skal arbejde med biologi og matematik i studieretningsforløb.

Der har været stor interesse fra gymnasiernes side for at deltage i projektet, og i september starter ca. 50 biologi og matematik lærere op.

Forløbet varer ca. et år. Hver skole deltager med en gruppe på minimum 3 lærere, som skal arbejde sammen om et forløb på tværs af biologi og matematikundervisningen på deres egen skole. Undervejs mødes alle deltagere til en række workshops for at udvikle egne idéer og planlægge, hvordan idéerne kan afprøves i praksis og efterfølgende evaluere og justere.

Medarbejdere fra LSUL deltager i de fælles workshops med planlægning, oplæg og idéer, ligesom de deltager i 2-3 af de lokale workshops på de enkelte gymnasier, og de vil have rollen som sparringspartnere for skoleteamet.

Afslutningsvis vil de forløb, som de enkelte skoler har udviklet, blive tilgængelige på LSULs hjemmeside.

LSUL Projektleder Claus Michelsen ser frem til samarbejdet om et projekt, der tager udgangspunkt i LSULs vision om at udvikle en fagdidaktik, der bygger bro mellem over den faglige adskillelse mellem matematik og naturfagene.

Redaktionen afsluttet: 27.03.2015