Skip to main content
DA / EN

Foredrag

Kreativitet i STEM-uddannelse: Et foredrag af Chunfang Zhou

Det naturvidenskabelige fakultet har udviklet en ambitiøs strategi for de kommende fem års uddannelse.

En del af strategien er, at alle uddannelser på fakultetet skal arbejde med udgangspunkt i fire nøglekompetencer: Kommunikation, kreativitet, tværfaglighed og selvdisciplin. Som en del af det igangværende arbejde med denne strategi gav Chunfang Zhou et foredrag om kreativitet i kemi for undervisergruppen på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci d. 29. april 2022.

Foredraget introducerede

  1. forståelsen af kreativitet som koncept,
  2. hvorfor kreativitet er vigtigt i naturvidenskabelig uddannelse og
  3. hvordan man udvikler kreativitet i naturvidenskabelig uddannelse.

Chunfang gav et klart overblik over koncepterne i kreativitet og sine refleksioner over, hvordan man kan fremme kreativitet i undervisning. Præsentationen var efterfulgt af en livlig diskussion, hvor de tilstedeværende udviste stor entusiasme for emnet. Gruppen vil specifikt arbejde med elevers kreativitet og selvdisciplin i projekter til efteråret.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2022