Skip to main content

Gymnasielærere samlet om fagsamspil

Hvad har fagene matematik og biologi med hinanden at gøre? Det spørgsmål har 70 gymnasielærere fra Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland haft et særligt fokus i skoleåret 2016/2017.

Gymnasielærerne har deltaget i projektet Biologi og matematik i studieretningen, som er blevet afholdt af Danske Science Gymnasiers og Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL). Lærerne har gennem skoleåret udviklet og implementeret tværfaglige forløb i biologi og matematik om modellering, vækst, kastanjer, evolution, ligevægt, arvelighedslære, gødsning, kroppens proportioner og meget meget mere.

”Ved de seneste gymnasiereformer har fagsamspil i studieretningerne været på dagsordenen. Det har været en udfordring for mange lærere at bringe deres fag i spil med andre fag, men lærerene der har deltaget i projektet om samarbejde mellem biologi/bioteknologi og matematik har med udvikling og afprøvning af konkrete tværfaglige forløb i biologi og matematik vist, det er muligt. Specielt vil jeg rose lærerene for deres arbejde med at finde både faglige og fagdidaktiske koblinger mellem de to fag, fx at det biologiske eksperiment kan fungere som en platform for fagsamspillet og levere autentisk datamateriale til matematikundervisningen” udtaler leder af LSUL professor Claus Michelsen.

Projektet blev afrundet ved et afslutningsseminar tirsdag d. 2. maj 2017 på Syddansk Universitet Dagen blev indledt med en festforelæsning ved professor Achim Schroll fra SDU om matematiske modeller for hjertet. Herefter præsenterede fire grupper af lærere mundtligt deres forløb. Seminaret blev afsluttet med en postersession, hvor alle de udviklede forløb blev præsenteret. Posterne vil efterfølgende blive udgivet i publikation i LSULs skriftserie, så alle interesserede kan blive inspireret af de mange spændende forløb, der adresserer mange forskellige temaer på tværs af biologi og matematik.

 

Redaktionen afsluttet: 04.05.2017