Skip to main content
Sprog og Læring

Produkter

Nye veje til indsatser for sprogligt udsatte børn

Nye veje til indsatser for sprogligt udsatte børn er et forslag til en ny indsatsmodel baseret på international forskning. Indsatsmodellen omfatter både børn med behov for generel sprogindsats, fokuseret sprogindsats og særlig sprogindsats.

 

Sprogstimuleringsforløb for flersprogede børn

Forløbet er målrettet flersprogede børn i alderen 6-7 år, og består af et nøje tilrettelagt forløb med elementer som sproglege, filosofiske dialoger og forældre café.

Inspirationskatalog til arbejdet med sprog i børnehaveklassen

Et katalog med med inspiration til at arbejde målrettet med at styrke børnehaveklasseselevers sproglige udvikling, herunder hvordan du kan vurdere børnehaveklasseselevers sproglige kompetencer. 

Dansk inspirationsmateriale til Narrative-Based Language Intervention (NBLI)

Et interventionsprogram med fokus på narrativer (historiefortællinger) og grammatik 

Forældrespørgeskemaer om flersprogede børn

CDI-forældrerapporter

Sprog og Læring på Facebook

Læs de seneste nyheder om Sprog og Læring på Facebook

Klik her

Sprog og Læring på LinkedIn

Læs de seneste nyheder om Sprog og Læring på LinkedIn

Klik her

Sprog og Læring på Instagram

Læs de seneste nyheder om Sprog og Læring på Instagram

Klik her

Sidst opdateret: 15.04.2024