Skip to main content
Sprog og Læring

Tværsproglighed i læreruddannelsen

Forskning inden for sprogtilegnelse, flersprogethed og tværsproglig didaktik har påvist, at sprogkompetencer hænger sammen på tværs af sprog, og at tværsproglig sprogundervisning kan bidrage positivt til elevers udvikling af bl.a. sproglig bevidsthed, sproglig nysgerrighed og motivation for sprog. Dette udviklingsprojekt vil have den viden ud at virke på alle landets læreruddannelser, så en ny generation af lærere kan bringe de tværsproglige metoder med ud til landets grundskoler.

Formål
Formålet med projektet er at udvikle, implementere og praksisforankre forskningsbaseret viden om tværsproglig didaktik på læreruddannelsen i tæt kobling til grundskolen. Forskningsbaseret viden om tværsproglighed didaktiseres i en projektgruppe bestående af sprogundervisere fra alle landets seks professionshøjskoler, hvorefter den bringes ud i læreruddannelserne og efterfølgende ud i grundskolen. I denne proces arbejder både UC-undervisere og sproglærerstuderende aktivt med undervisningsudviklingen, og praktiserende grundskolelærere inddrages i evalueringen af forløbene. Projektet sigter mod at skabe en bæredygtig forankring af tværsproglig didaktik i læreruddannelsen, herunder inspirationsmaterialer til både læreruddannelsen og grundskolen.

Baggrund
Projektet er blevet til i et samarbejde under Sprogdidaktisk Fokus i regi af Center for Grundskoleforskning.

Projektledere

 • Laila Kjærbæk, lektor, ph.d., Syddansk Universitet (projektleder)
 • Maria Pia Petterson, lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (co-projektleder)

Projektdeltagere

 • Anne-Marie Fischer, lektor, University College Nordjylland
 • Bodil Christensen, lektor, University College Nordjylland
 • Camilla Franziska Hansen, adjunkt, UC SYD
 • Gitte Hjarnø Petersen, adjunkt, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Karen Lassen Bruntt, lektor, VIA University College
 • Merete Smith-Sivertsen, Lektor, UC SYD
 • Nina Hauge Jensen, lektor, VIA University College
 • Petra Klimaszyk, lektor, Professionshøjskolen Absalon
 • Sofia Esmann Busch, lektor, Professionshøjskolen Absalon
 • Stephanie Kim Löbl, ph.d.-stipendiat, Københavns Professionshøjskole 
 • Susanne Karen Jacobsen, lektor, Københavns Professionshøjskole 

Sparringsgruppe

Administrativ support

Projektperiode
1. februar 2021 – 30. juni 2022.

Læs omtale i medier

 

Projektet er finansieret af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

  

 

Blog på folkeskolen.dk

Blog af Laila Kjærbæk: Hvorfor tværsproglighed på læreruddannelsen?

Læs blog

Blog med Sprog og Læring

Læs den nyeste blog ved Sprog og Læring

Læs blog

Grundbog om børns sprogtilegnelse

En lærerig bog om børns sprog: "Børns sprogtilegnelse – sprogudvikling hos danske børn i alderen 0-6 år".

Læs mere

Tværsproglighed i Læreruddannelsen

Vil du læse mere om projektet?

Læs mere her

Forskningsprojekter

Læs mere om de forskellige Forskningsprojekter ved Sprog og Læring.

Læs om Forskningsprojekter

Sidst opdateret: 15.04.2024