Skip to main content
Sprog og Læring

Den danske lydstrukturs effekt på segmentering af talestrømmen

Projektbeskrivelse:

I dette projekt undersøger vi hvordan børns sproglige udvikling påvirkes af det danske sprogs lydstruktur. Dansk har en kompleks og utydelig fonetisk struktur med mange lange vokaliske passager, finale svækkelser, svage prosodiske mønstre. En af barnets første udfordringer i den tidlige sprogtilegnelse er at opdele en sammenhængende talestrøm i betydningsfulde enheder – fx ord. Børn er sensitive over for regelmæssigheder i det sproglige input, og de benytter sig af flere forskellige ”signaler” når de skal finde frem til ord i talestrømmen. Vores hypotese er at danske børn står overfor en særlig udfordring, fordi disse signaler til segmentering af talestrømmen enten er markant svagere eller utilgængelige i dansk talesprog, i forhold til mange andre sprog. Den utydelige danske lydstruktur kan derfor medvirke til den relativt sene opbygning af danske børns receptive ordforråd. Denne hypotese testes ved hjælp af en serie af psykolingvistiske eksperimenter med både børn og voksne (bl.a. eye-tracking-eksperimenter) samt korpusanalyser. 

 

Følgende personer er tilknyttet projektet:

  

Ph.d., Adjunkt, Postdoc Fabio Trecca (Aarhus Universitet)

Professor Morten H. Christiansen

Professor Emeritus Hans Basbøll

• Studieadjunkt Thomas O. Madsen

Professor Dorthe Bleses (Aarhus Universitet)

Lektor Anders Højen (Aarhus Universitet)

 

 

Sidst opdateret: 23.02.2024