Skip to main content
Sprog og Læring

Børns tilegnelse af komposita

Børns tilegnelse af komposita


Med udgangspunkt i analyser af naturalistiske, spontane talesprogsdata (child directed speech og child speech) undersøger vi i dette projekt udviklingen af komposita (sammensatte ord som fx skoletaske, flyvemaskine og støvsuger) hos danske børn i alderen 0-4 år.
Projektet indgår i et internationalt projekt ledet af professor emeritus Wolfgang U. Dressler fra Wiens Universitet og det Østrigske Videnskabsakademi. Det internationale projekt sammenligner udviklingen hos danske børn med udviklingen hos børn der tilegner sig en række andre sprog, fx (østrigsk) tysk, fransk, tyrkisk og finsk.

Følgende personer er tilknyttet projektet:

Lektor, ph.d. Laila Kjærbæk
Professor emeritus Hans Basbøll
Ekstern konsulent Claus Lambertsen

Publikationer

 

Sidst opdateret: 23.02.2024