Skip to main content
Sprog og Læring

Fra lyd til ord

Fra lyd til ord


I projektet Fra lyd til ord undersøger vi sammenhængen mellem lydstrukturen i barnets sproglige input og barnets første ord samt den lydlige variation i forældrenes input til barnet, som barnet bruger som model for udtalen. Vi følger lydstrukturen i barnets producerede ord i alderen 9-30 måneder. Vi fokuserer på det enkelte barns lydudvikling og koblingen mellem dets tidlige ord og dels dets forudgående pludren, dels den videre lydudvikling. Derudover udforsker vi sammenhængen mellem barnets tidlige lydudvikling og tilegnelsen af det tidlige ordforråd. Projektets empiriske resultater kan bidrage væsentligt til arbejdet med børns sproglige udvikling med henblik på den senere læsetilegnelse, hvor både lyd og ordforråd spiller en afgørende rolle.
Projektet har modtaget støtte fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation (FKK).

 

Følgende personer er tilknyttet projektet:

 Lektor , ph.d. Laila Kjærbæk
Professor emeritus Hans Basbøll
Ekstern konsulent Claus Lambertsen
Postdoc. Ditte Boeg Thomsen

 

Publikationer

Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen, Claus Lambertsen & Hans Basbøll (2015). Sonority and early words: The Sonority Syllable Model applied to an acquisitional project with Danish children. Italian Journal of Linguistics 27(1), 61-84.
Hans Basbøll, Laila Kjærbæk, Claus Lambertsen & Ditte Boeg Thomsen (2012). Fra lyd til ord: En afdækning af lydstrukturen i danske børns første ord. Danske Talesprog 12, 182-207.
Hans Basbøll, Laila Kjærbæk, Claus Lambertsen & Ditte Boeg Thomsen (2012). From sound to words: Discovering sound structure in Danish children’s first words. Copenhagen Studies in Language 41(2), 195-217.Sidst opdateret: 01.09.2022