Skip to main content
Sprog og Læring

Forsøgs- og udviklingsprogram med sprogprøver i børnehaveklassen

Undervisningsministeriets Forsøgs- og udviklingsprogram med sprogprøver i børnehaveklassen

Målet med projektet er at give børnehaveklasserne i landets udsatte boligområder et sprogligt løft.

Sprogforskere fra Center for Sprog og Læring på Institut for Sprog og Kommunikation samt filosoffer fra Filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber på SDU er med til at udføre opgaven fra Undervisningsministeriet: "Forsøgs- og udviklingsprogram med sprogprøver i børnehaveklassen".

Det er et fælles projekt mellem SDU, UC Lillebælt, UC Absalon samt UC Syd og med Deloitte som projektledere.

Der kan læses meget mere om projektet i denne artikel:

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/sproghjaelp_til_udsatte_boligomraader.

 

Følgende personer fra SDU er tilknyttet projektet og kan kontaktes:

Lektor, ph.d. Laila Kjærbæk  (Center for Sprog og Læring; ansvarlig for udvikling af sprogprøver)

Lektor, ph.d. Caroline Schaffalitzky  (Filosofi på Institut for Kulturvidenskaber; ansvarlig for sprogstimulering).

 

Publikationer

Sidst opdateret: 01.01.2023