Skip to main content
Sprog og Læring

Jo yngre, jo bedre?

 Vores projekt undersøger tidlig fremmedsprogslæring i Danmark. Vi undersøger effekten af en tidligere start på engelskundervisningen ved at sammenligne sprogfærdigheden over tid hos børn der introduceres til engelsk i 1. klasse, med børn der introduceres til engelsk i 3. klasse. Derudover undersøger vi i 3 separate ph.d.-projekter en række kontekstuelle, sociale og følelsesmæssige (affektive) faktorers indflydelse på børnenes sprogfærdighed. De kontekstuelle faktorer er opdelt i de to sfærer hvor børnene møder engelsk, nemlig klasseværelset og verden udenfor klasseværelset.

Vi undersøger hvordan forskellige praksisser i klasseværelset (fx pædagogisk metode) påvirker børnenes sprogfærdighed over tid, og vi undersøger ligeledes hvor stor en rolle deres adgang til og brug af engelsk underfor klasseværelset spiller for deres sproglige udvikling. De sociale/affektive faktorer, som vi ligeledes undersøger effekten af, omhandler børnenes motivation for og holdninger til sproget og sproglæringen, samt forældrenes uddannelsesniveau, selvopfattede sprogfærdighed, holdninger til fremmedsproget og børnenes sproglæring samt deres brug af engelsk i jobsammenhæng i hverdagen. Vi undersøger hvordan og i hvor høj grad hver enkelt af disse faktorer påvirker børnenes læringshastighed og deres sprogfærdighed over to år.

Projektet er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Se Deltagerliste her.

Se delprojekterne her.

Sidst opdateret: 01.09.2022