Skip to main content
Center for Sprog og Læring

Mona Have Nielsen

Mona Have Nielsen – postdoc på Center for Sprog og Læring

Center for Sprog og Læring er så privilegerede at kunne byde velkommen til Mona Have Nielsen i november 2018. Hun er kort fortalt cand.mag. i fransk, spansk og idræt og sundhed fra 2009. Hun startede som videnskabelig assistent på idræt i 2010 og færdiggjorde sin ph.d.-afhandling i 2016. Projektet er et af de mest omfattende af sin art, som undersøger, hvordan bevægelse påvirker børns indlæring, kognitive funktioner og kreativitet. Hun bor i Odense med sin mand og deres tre børn.

 

Mona er startet som postdoc på CLL i nov. 2018, og er lige kommet hjem fra et udlandsophold på Griffith University i Australien. Mona skal til at undersøge, hvordan børns indlæring, kreativitet, bevægelse og eksekutive funktioner hænger sammen, og det er i forbindelse med den eksterne bevilling fra IMK, hvor hun skriver et par artikler. Hendes ph. D. handlede bl.a. om embodied cognition, der tyder på, at kropslige erfaringer spiller en central rolle for vores kognition. På sigt håber hun at kunne kombinere sin interesse for sprog og bevægelse og glæder sig til at udvikle nye projekter om kroppens rolle i sprogtilegnelse.

 

Mona har undervist i en bred vifte af fag på universitetet relateret til sin PhD og vejledt adskillige BA- og specialeprojekter og har flere tillidserhverv, hvor hun er en del af ekspertpaneler hos fx kræftens bekæmpelse i forhold til at få mere meningsfuld bevægelse ind i børns skoledag, og hos bObles, der handler om at skabe de bedste forudsætninger for barnet til at udvikle sine personlige, sociale og faglige kompetencer i de første 1000 dage.

 

Monas arbejde er en succes, når det får en positiv betydning for mennesker ude i virkeligheden. Derfor har hun holdt mere end 150 foredrag i ind- og udland. Hun brænder for at gøre børns skoledag endnu bedre. Det tror hun, at man kan ved i højere grad at inddrage krop og sanser i undervisningen. Monas videnskabelige arbejde bærer præg af, at hun fokuserer på at bygge bro mellem humanistiske og naturvidenskabelige teorier, der kan udvikle feltet.

 

For mere information om Mona Have Nielsen, se: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mhsorensen.

Sidst opdateret: 01.01.2023