Skip to main content
Sprog og Læring

Børns tilegnelse af derivativer

Med udgangspunkt i analyser af naturalistiske, spontane talesprogsdata fra danske børn i alderen 0-4 år og deres forældre undersøger vi i dette projekt udviklingen af derivativer (afledte ord som fx ven-lig, u-ven) hos danske børn, herunder distributionen af derivativer i det sproglige input til børnene. Vi undersøger bl.a. udviklingen i derivativernes morfologiske og semantiske kompleksitet, lydstruktur og frekvens.

 

Projektet er en del af et internationalt tværsprogligt forskningssamarbejde, der udspringer af Crosslinguistic Project on Pre- and Protomorphology in Language Acquisition, der ledes af professor emeritus Wolfgang U. Dressler fra Wiens Universitet og det Østrigske Videnskabsakademi. Det internationale projekt sammenligner udviklingen af derivativer hos børn, der tilegner sig sprog som fx dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, litauisk, russisk, (østrigsk) tysk og tyrkisk. 

 

Følgende personer er tilknyttet projektet

Lektor, ph.d. Laila Kjærbæk

Professor emeritus Hans Basbøll

Ekstern konsulent Claus Lambertsen

 

Publikationer

    • Wolfgang U. Dressler, Veronika Mattes & Laila Kjærbæk (2021). Introduction. I Mattes, Sommer-Lolei, Korecky-Kröll,  & Dressler (eds.), The Acquisition of Derivational Morphology. A Cross-Linguistic Perspective. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1-19.
    • Laila Kjærbæk & Hans Basbøll (2021). Emergence and early development of derivatives in Danish child language. I Mattes, Sommer-Lolei, Korecky-Köll & Dressler (eds.), The Acquisition of Derivational Morphology. A Cross-Linguistic Perspective. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 85-108.

Sidst opdateret: 23.02.2024