Skip to main content
Sprog og Læring

Inspirationsmateriale til Narrative-Based Language Intervention (NBLI)

Som navnet indikerer, er fokus i interventionen narrativer (historiefortællinger), men der arbejdes også med grammatiske målområder. 

Præsentationen tager udgangspunkt i en dansk afprøvning af interventionen med deltagelse af en mindre gruppe børn i alderen 5-8 år – alle med et perceptivt høretab.
Forløbet strakte sig over seks uger, hvor hvert barn deltog i en ugentlig session. Forløbet bestod af følgende dele:

 

 • Opvarmning: Barnet genfortæller historien fra sidste session.
 • Historiegenfortælling: Barnet genfortæller en historie, der indeholder det grammatiske målområde.
 • Historiegenerering: Barnet digter selv en historie. (Her er fokus på det narrative målområde).
 • Mellem sessioner: Barnet opfordres til at fortælle historier fra dagens session derhjemme, med støtte fra udleveret materiale.

Forud for interventionen opstilles der individuelle mål for det enkelte barn – både grammatiske og narrative – som der arbejdes med under forløbet.

Både ved historiegenfortælling og generering tilpasser man historierne til det enkelte barn, så der kan arbejdes målrettet med de udvalgte målområder.

 

Den danske præsentation er tilgængelig i en zip-fil, der indeholder:

 • Introduktion til NBLI
 • Valgte målområder
 • Historiefortælling
  - Seks sæt med tilhørende historie og tre billeder der understøtter fortællingen
 • Historiegenerering
  -Seks illustrationer til prompt

Link til zip-fil her.

NB! Zip-filen og denne danske introduktion til NBLI er med henblik på at inspirere og stille illustrationer til rådighed for praksis. 
Da der er tale om en afprøvning på en lille gruppe børn, er der ikke tilstrækkelig evidens for programmets effekt for børn med høretab.
Man kan således frit tilpasse og lade sig inspirere af præsentationen.

Kreditering

Annette (2023) Inspirationsmateriale til Narrative-Based Language Intervention (NBLI). Center for Sprog og Læring, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 06.02.2024