Skip to main content
Sprog og Læring

Børns tilegnelse af pluralis

Børns tilegnelse af pluralis


Målet med projektet er at undersøge udviklingen af den morfologiske bøjningskategori substantiv pluralis (fx en bil – to bil-er) hos danske børn i alderen 0-10 år. For at få et detaljeret billede af danske børns udvikling af pluralis er studiet baseret på en forskningsmetode, der inddrager forskellige typer af empiriske data, herunder naturalistiske spontane talesprogsdata, eksperimentelle data, strukturerede interviews og forældrerapporterede data.

Projektet indgår i det internationale, tværsproglige forskningsprojekt Noun Development in a Cross-Linguistic Perspective: the Interface of Lexicon and Grammar in First Language Acquisition, der sammenligner udviklingen af pluralis hos danske børn med udviklingen hos børn, der tilegner sig (østrigsk) tysk, hollandsk (nederlandsk) og hebraisk.

I det internationale projekt deltager forskergrupper ledet af professor emeritus Wolfgang U. Dressler fra Wiens Universitet og det Østrigske Videnskabsakademi, professor Steven Gillis fra Universitetet i Antwerpen og professor Dorit Ravid fra Tel Avivs Universitet.

Projektet har modtaget støtte fra Carlsbergfondet.

Følgende personer er tilknyttet projektet

Lektor, ph.d. Laila Kjærbæk
Professor emeritus Hans Basbøll
Ekstern konsulent Claus Lambertsen

Publikationer

  • Laila Kjærbæk & Hans Basbøll (2019). Competition in the acquisition of Danish noun plural markers. I Kjærbæk & Esbensen (eds.). Nordic Child Language. Temanummer af RASK – International Journal of Language and Communication 49, Spring 2019, 25-48.
  • Laila Kjærbæk & Hans Basbøll (2016). Interaction between input frequency, transparency and productivity in acquisition of noun plural inflection in Danish. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 52(4), 663-686.
  • Laila Kjærbæk & Hans Basbøll (2015). Testing hypotheses on frequency effects – noun plural inflection in Danish children. I Babatsouli & Ingram (eds.). Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015, 168-181.
  • Laila Kjærbæk (2015). Danske børns tilegnelse af bøjningsmorfologi – udviklingen af substantivernes pluralisbøjning i alderen 0-10 år. Nydanske Sprogstudier (NyS) 48, 106-138.
  • Laila Kjærbæk, René dePont Christensen & Hans Basbøll (2014). Sound structure and input frequency impact on noun plural acquisition: hypotheses tested on Danish children across different data types. Nordic Journal of Linguistics 37(1), 47-86.
  • Laila Kjærbæk (2013). Tilegnelse af bøjningsmorfologi: En undersøgelse af substantivernes pluralisbøjning hos normaltudviklede danske børn i alderen 0-10 år. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet.
  • Hans Basbøll, Laila Kjærbæk & Claus Lambertsen (2011). The Danish noun plural landscape. Acta Linguistica Hafniensia 43(2), 81-105.
  • Sabine Laaha, Laila Kjærbæk, Hans Basbøll & Wolfgang U. Dressler (2011). The impact of sound structure on morphology: An experimental study on children’s acquisition of German and Danish noun plural focusing on stem change. Acta Linguistica Hafniensia 43(2), 106-126.
  • Laila Kjærbæk & Hans Basbøll (2011). Morfologisk udvikling hos danske børn i alderen 0-10 år: Substantivernes pluralisdannelse. I Hans Vejleskov (red.). Børnesprog: Fra 12. Nordiske Symposium om Børnesprog. Forlaget UCC, 15-27.

Sidst opdateret: 23.02.2024