Skip to main content
Sprog og Læring

Projekt: Nye veje til dansk for flersprogede børn – i overgangen fra dagtilbud til skole

Mange børn i Danmark begynder i skole med så svage sprogkompetencer at det har negativ indvirkning på deres trivsel og sociale relationer, og så de har svært ved at lære at læse, skrive og få udbytte af undervisningen, og de forlader skolen med så svage læsekompetencer at de vil have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan have store og langsigtede konsekvenser for den enkelte og for samfundet.

Formål

Formålet med dette projekt er at styrke sprogligt udsatte flersprogede børns sprogkompetencer så flere flersprogede børn sikres de forudsætninger der er nødvendige for at de trives og kan indgå i sociale relationer, og at de kan lære at læse, skrive og følge undervisningen i skolen. Dette skal sikre eleverne et bedre grundlag for deres skolegang, uddannelse og senere arbejdsliv og dermed bidrage til at forebygge negativ social arv samt kulturel og social polarisering og marginalisering blandt børn i Danmark.

Målet med projektet er at udvikle metoder og materialer til sprogstimulering af flersprogede børns dansksproglige kompetencer samt at afprøve og implementere disse metoder og materialer i Sprogklubber for flersprogede børn samt Forældrecaféer for børnenes forældre.

Baggrund

I begyndelsen af 2019 fik 2 Timer om Ugen henvendelser fra bekymrede forældre i belastede områder i Esbjerg og Odense. Familierne henvendte sig til 2 Timer om Ugen med ønsket om at deres børn skulle blive bedre til dansk. Derfor oprettede 2 Timer om Ugen Sprogklubber for 3½-6-årige flersprogede børn. Her mødes cirka 12 flersprogede børn med 4-5 voksne frivillige én gang om ugen.

Sammen med 2 Timer om Ugen udviklede Center for Sprog og Læring og Filosofi i Skolen et sprogstimuleringsforløb til at styrke flersprogede førskolebørns sprogkompetencer via engagerende interaktioner og aktiviteter i inkluderende fællesskaber, og hvor børnene oplever at de trygt kan udfolde sig og øve sig på det som de ikke helt har lært endnu. Aktiviteterne består af sproglege der har fokus på at stimulere børnenes sproglige bevidsthed inden for specifikke sproglige områder, samt filosofiske dialoger der stimulerer børnenes generelle evne til at lytte til, forstå, tænke og producere talt sprog. Sprogklubberne viste sig at være en stor succes, børnene var glade for dem, forældrene følte sig trygge ved dem, og børnehaver og skoler udtrykte anerkendelse af indsatsen.

Efterfølgende viste der sig et behov for også at støtte de dansksproglige kompetencer hos de yngste skolebørn. Dette behov søger nærværende projekt at imødekomme.


Samarbejdspartnere

Projektledelse

  • Laila Kjærbæk, lektor, ph.d., Sprog og Læring, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber,SDU
  • Pia Sigmund, Stifter og formand, 2 Timer om Ugen, Fonden for Socialt Ansvar

Projektdeltagere

  • Alaa Abdol-Hamid, 2 Timer om Ugen, Fonden for Socialt Ansvar
  • Caroline Schaffalitzky, lektor, ph.d., Filosofi i Skolen, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab,SDU
  • Anni Nielsen, videnskabelig assistent, Filosofi i Skolen, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, SDU
  • Anne Sofie Nielsen, specialestuderende i Audiologopædi og frivillig ved 2 Timer om ugen
  • Cecilie Elisabeth Thimm, studentermedhjælp, Sprog og Læring, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber,SDU

Projektperioden
01.09.2020 – 31.08.2022

Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Sidst opdateret: 15.04.2024