Skip to main content
Sprog og Læring

Om Sprog og Læring

Sprog og Læring blev stiftet under Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, Syddansk Universitet, den 1. februar 2017. Sprog og Læring er et tværfagligt forskningsmiljø, der forsker i forskellige aspekter inden for tilegnelse og brug af L1 og L2 hos både børn og voksne og i typiske såvel som atypiske populationer.

Sprog og Lærings aktiviteter dækker over grundforskning såvel som anvendt forskning inden for de nævnte forskningsområder og med afsæt i en bred vifte af forskellige forskningsmetoder – kvalitative såvel som kvantitative.

Sprog og Lærings forskning trækker på teorier og metoder samt inddrager forskellige praksisfelter fra en række forskellige perspektiver: lingvistik (herunder psykolingvistik, sociolingvistik), medicin, psykologi, sociologi, pædagogik og uddannelsesforskning.

Vi har særligt fokus på følgende områder:

  • Sproglig udvikling og faktorer, der påvirker den sproglige udvikling hos forskellige populationer, fx et-, to- og flersprogede børn, fremmedsprogslearnere samt børn med høretab
  • Atypisk sprogudvikling, herunder sproglige vanskeligheder hos et-, to- og flersprogede børn samt hos børn med høretab (fx fonologiske, grammatiske, pragmatiske)
  • Identifikation af børn med sproglige vanskeligheder
  • Intervention over for børn med sproglige vanskeligheder
  • Audiologisk og logopædisk praksis
  • Sprogpædagogik og pædagogisk praksis
  • Forældrevejledning og forældresamarbejde
  • Sprog og kommunikation med og blandt børn
Sprog og Læring på Facebook

Læs de seneste nyheder om Sprog og Læring på Facebook

Klik her

Sprog og Læring på LinkedIn

Læs de seneste nyheder om Sprog og Læring på LinkedIn

Klik her

Sprog og Læring på Instagram

Læs de seneste nyheder om Sprog og Læring på Instagram

Klik her

Blog med Sprog og Læring

Læs nyeste blog på folkeskolen.dk med Sprog og Læring

Klik her

Sprog og Lærings omtale

Læs om Sprog og Lærings omtale i medier

Klik her

Sidst opdateret: 15.04.2024