Skip to main content
Sprog og Læring

Sprogstimuleringsmateriale for flersprogede børn

Du kan klikke dig ind på hver overskrift for at se materialet.

Materialet er også tilgængelige på sprogstimulering.dk

Kreditering:
Forløb og materialer er udarbejdet som en del af projektet Nye veje til dansk for flersprogede børn i overgangen fra dagtilbud og skole, i et samarbejde mellem Center for Sprog og Læring v/ Institut for Kultur og Sprogvidenskaber, Filosofi i Skolen v/ Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab og 2 timer om ugen. 

 

Materiale og instruktioner til sprogstimuleringsforløb

Omdrejningspunktet for forløbet er en sprogklub, hvor børnene mødes én gang om ugen i 20 uger. Forløbet er planlagt uge for uge med specifikke læringsmål indenfor de sproglige områder: lydlig opmærksomhed, ordforråd, grammatik, samtale og dialog, fortælling og oplæsning samt tidlig læsning og skrivning. 

Da materiale og aktiviteter er udarbejdet med en stigende kompleksitet, anbefales det, at sproglegene udføres i den anførte rækkefølge. 

Klik her

Sprogstimuleringen stopper ikke, når barnet ikke er i sprogklub. Derfor får børnene aktiviteter med hjem, som de kan udføre med forældre, søskende m.fl. Blandt hjemmeaktiviteter er aktivitetsark. Der er ikke aktivitetsark til hver uge, da hjemmeaktiviteterne i nogle uger tager udgangspunkt i de genstande eller materialer, der er blevet arbejdet med i sprogklubben den pågældende uge. 

Klik her

Et vigtigt element i sprogklubben  er filosofiske dialoger, der går ud på at give børnene øvelse i at lytte og i selv at tænke, tale, og forklare deres egne tanker. I introduktionen findes inspiration til bl.a. struktur, inddragelses- og spørgeteknikker, samt stimulus som omdrejningspunkt for den filosofiske dialog. Herudover er et samlet kompendium med instruktion og materiale til filosofiske dialoger uge for uge. 

Klik her

Til at hjælpe med at skabe en ramme omkring den filosofiske dialog, kan man anvende indledningslege og afslutningslege.

Klik her

Sideløbende med sprogklubben afholdes der forældrecafé. Denne har blandt andet til formål at etablere samarbejde med forældrene, og at bygge bro mellem aktiviteterne i sprogklubben og sprogstimuleringen i hjemmet. 

Klik her

Forældrefolderen Brug sproget! (Børne- og Undervisningsministeriet 2019) indeholder råd og vejledning om sprogstimulering i hjemmet. Den er tilgængelig på seks forskellige sprog. 

Klik her


 


Feedback | Kontakt os

Send gerne en e-mail hvis du har feedback eller spørgsmål til Sprogvurderingsmaterialet

Klik her

Center for Sprog og Læring på facebook

Læs de seneste nyheder om Center for Sprog og Læring på Facebook

Klik her

Center for Sprog og Læring på LinkedIn

Læs de seneste nyheder om Center for Sprog og Læring på LinkedIn

Klik her

Center for Sprog og Læring på Instagram

Læs de seneste nyheder om Center for Sprog og Læring på Instagram

Klik her

Sidst opdateret: 23.02.2024