Evaluering af BørneVægtsCentret

Rapporter/afhandlinger/bøger  

Bæk-Sørensen AS, Pedersen CH. Evaluering af BørneVægtsCentret: Københavns Kommunes indsats til svært overvægtige børn. Københavns Kommune, 2013.