Skip to main content

2018

Evaluering af X:IT II: En skolebaseret indsats til forebyggelse af rygning blandt unge

Videnskabelige artikler
Bast LS, Due P, Ersbøll AK, Damsgaard MT, Andersen A. Association of School Characteristics and Im-plementation in the X:IT Study: Randomized Smoking Prevention Program. Journal of School Health 2017;87:329-337. doi: 10.1111/josh.12500.

Anden kommunikation
Andersen A, Bast LS, Due P. Social ulighed i rygning - flere unge fra lav socialklasse ryger. Ugens tal, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Netpublikation (www.si-folkesundhed.dk/Ugenstal), 2017;uge 12.

 

Hi Five – Trivsel og hygiejneindsats

Videnskabelige artikler
Denbæk AM, Andersen A, Bonnesen CT, Laursen B, Ersbøll AK, Due P, Johansen A. Effect Evaluation of a Randomized Trial to Reduce Infectious Illness and Illness-Related Absenteeism Among Schoolchildren: The Hi Five Study. The Pediatric Infectious Disease Journal, 2017; accepted.

 

Drøn på skolegården

Anden kommunikation

”Skab rum til at røre sig”. Artikel i Idræt i skolen udgivet af Dansk Skoleidræt, juni 2017

”Skab variation på skolens udearealer”. Webartikel udgivet af Dansk Skoleidræt, januar 2017

”Nye regler giver mere bevægelse end ny legeplads”. Webartikel udgivet på folkeskolen.dk, januar 2017

 

Alkohol og rygning på gymnasier og erhvervsskoler

Videnskabelige artikler
Pisinger V, Mikkelsen SS, Bendtsen P, Egan KK, Tolstrup JS. The Danish National Youth Study 2014: Study design, population characteristics and non-response analysis. Scandinavian Journal of Public Health, 2017. doi: 10.1177/1403494817729283.

 

Rygning blandt udsatte unge

Rapporter/afhandlinger/bøger
Hansen GIL, Aarestrup SM, Tjørnhøj-Thomsen T, Rod MH, Ingholt L. De unges stemmer. Rapport. En pi-lotundersøgelse af brug af fremtidsworkshops på en erhvervsskole. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.

Anden kommunikation
Hansen GIL, Ingholt L. Det hjælper at gå i dialog med de unge om rygning. Ugens tal, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Netpublikation (www.si-folkesundhed.dk/Ugenstal), 2017;uge 22.

 

Beskæftigelse og alkohol

Videnskabelige artikler
Jørgensen MB, Thygesen LC, Becker U, Tolstrup JS. Alcohol consumption and risk of unemployment, sick-ness absence and disability pension in Denmark: A prospective cohort study. ADDICTION, 2017; doi:10.1111/add.13875.

 

Take a Stand!

Videnskabelige artikler
Danquah IH, Kloster S, Holtermann A, Aadahl M, Tolstrup JS. Effects on musculoskeletal pain from "Take a Stand!" - a cluster-randomized controlled trial reducing sitting time among office workers. Scandinavian journal of work, environment & health, 2017;43(4):350-357. doi:10.5271/sjweh.3639. 

Kloster S, Danquah IH, Holtermann A, Aadahl M, Tolstrup JS. How Does Definition of Minimum Break Length Affect Objective Measures of Sitting Outcomes Among Office Workers? Journal of Physical Activity & Health, 2017;14(1):8-12. doi.org/10.1123/jpah.2015-0658.

Anden kommunikation
Danquah IH, Tolstrup JS. Det hjælper på smerter i nakke og skuldre at rejse sig op i løbet af arbejdsdagen. Ugens tal, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Netpublikation (www.si-folkesundhed.dk/Ugenstal), 2017;uge 16.

 

Fri start (Effekt af rygestopinterventioner)

Videnskabelige artikler
Skov-Ettrup LS, Egan KK, Dalum P, Tolstrup JS. Stress-related expectations about smoking cessation and future quit attempts and abstinence - a prospective study in daily smokers who wish to quit. Preventive Me-dicine Reports, 2017;6:187-190. doi: 10.1016/j.pmedr.2017.03.004.

 

Tjek ind

Videnskabelige artikler
Broholm-Jørgensen M, Guassora AD, Reventlow S, Dalton SO, Tjørnhøj-Thomsen T. Balancing trust and power: a qualitative study of GPs perceptions and strategies for retaining patients in preventive health checks. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2017;35(1):89-97.
doi: 10.1080/02813432.2017.1288811.

 

Next step (Beskæftigelse og fysisk aktivitet)

Rapporter/afhandlinger/bøger
Petersen CB, Kieler AR, Jørgensen MB, Tolstrup JS, Holmberg T, Grønbæk M. Kortlægning. Beskæftigel-sesrettede indsatser med fysisk aktivitet for unge ledige under 30 år. Rapport, SIF, SDU, 2017.

Anden kommunikation
Holmberg T. Sved på panden. Stort set alle kommuner tilbyder fysisk træning som del af deres indsats for at få flere unge ledige i uddannelse eller job. Ugens tal, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Netpublikation (www.si-folkesundhed.dk/Ugenstal), 2017;uge 23.

 

Politik og Praksis: Samarbejde og kapacitetsopbygning i kommunerne

Videnskabelige artikler
Pedersen PV, Hjelmar U, Høybye MT, Rod MH. Can inequality be tamed through boundary work? A quali-tative study of health promotion aimed at reducing health inequalities. Social Science & Medicine, 2017;185: 1-8. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.05.025.

 

Boost-en frugt- og grøntindsats i 7. klasse

Videnskabelige artikler
Jørgensen TS, Rasmussen M, Jørgensen SE, Ersbøll AK, Pedersen TP, Aarestrup AK et al. Curricular activi-ties and change in determinants of fruit and vegetable intake among adolescents: Results from the Boost intervention. Preventive Medicine Reports, 2017;5:48-56. doi: 10.1016/j.pmedr.2016.11.009.

Sidst opdateret: 11.06.2019