Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik

Nyheder

 • 31.05.2024

  Effektivitet og etik i sundhedsprioritering

 • 02.05.2024

  Hvorfor lyver plejere overfor personer med demens?

  Ny artikel, fra projektet DEMENS ID, afdækker etiske aspekter af plejeres brug af løgne i demensplejen.

 • 01.05.2024

  Forskningsworkshop om ’Moral Distress’ 2.0

  Center for Sundhedsfilosofi og Etik inviterer til forskningsworkshop om ’Moral Distress’ den 1. maj 2024 på Syddansk Universitet.

 • 29.04.2024

  Opslag: Ph.d.-studerende til STEMBRACE

 • 12.04.2024

  Nyt forskningsprojekt

  Med støtte fra Danish Translational Hub sættes et nyt forskningsprojekt i søen med Søren Harnow Klausen som projektleder.

 • 25.03.2024

  Ny artikel fra DEMENS ID i Journal of Clinical Nursing

  Ny artikel i Journal of Clinical Nursing fra DEMENS ID.

 • 12.03.2024

  Ny artikel om interventionen OMTANKE fra projektet DEMENS ID

  Læs ny formidlingsartikel i Klinisk Sygepleje om interventionen OMTANKE fra forskningsprojektet DEMENS ID

 • 06.12.2023

  Forskningsworkshop om ’Moral Distress’

  På Center for Sundhedsfilosofi og Etik ønsker vi at diskutere disse forskningsmæssige udfordringer i arbejdet med ’moral distress’. Vi afholder derfor en forskningsworkshop den 6. december på SDU som adresserer både udfordringer i empiriske studier af ’moral distress’ og teoretiske spørgsmål om forståelsen og afgræsningen af dette fænomen.

 • 29.11.2023

  Talk: Jacob Stegenga on Sisyphean Science: Why value freedom is worth pursuing

  On November 29 Jacob Stegenga, Professor at University of Cambridge, will present a talk on Sisyphean Science: Why value freedom is worth pursuing.

 • 14.11.2023

  Talk by Emily Hughes on Grief and Embodiment

  DIAS, Center for Health Philosophy & the research program Values and Welfare are pleased to welcome Emily Hughes, postdoc from University of York, U.K., to present a lecture on Grief and Embodiment at University of Southern Denmark.

 • 08.09.2023

  Lecture on "Phenomenological Dimensions of Self-Objectification"

  DIAS, Center for Health Philosophy & Values and Welfare are pleased to welcome Ellie Anderson, PhD from Pomona College to University of Southen Denmark, to present a lecture on Phenomenological Dimensions of Self-Objectification.

 • 04.08.2023

  Ny artikel fra DEMENS ID i tidsskriftet BMC Medical Ethics

  I ny artikel fortæller forskerne bag DEMENS ID om deres arbejde med OMTANKE-interventionen, som er udviklet til at hjælpe mennesker, der lever med demens, og deres pårørende med at håndtere etiske spørgsmål i demenspleje.

 • 26.06.2023

  Lyt til podcast fra DemensID og Alzheimerforeningen

  Hvad gør man, når holdninger, ønsker og viden om livet med demens kolliderer?

 • 02.05.2023

  Ny artikel fra projektet DemensID

  I ny artikel bruger forskere filosofisk begrebsanalyse til at undersøge fænomenet ”advance directives” i forhold til borgere der lever med demens. Artiklen "Why caregivers have no autonomy-based reason to respect advance directives in dementia care" er udgivet i tidskriftet Bioethics af forskerne Sigurd Lauridsen, Anna P. Folker og Martin M. Andersen på baggrund af projektet Demens ID.

 • 24.03.2023

  PhD thesis defense Thor Hennelund Nielsen

  PhD thesis defense by Thor Hennelund Nielsen on April 14 2023, 1 pm at SDU.

 • 21.03.2023

  Algoritmer i sundhedsvæsenet

  Algoritmer er på vej til at være en integreret del af sundhedsvæsenet, men hvad mener patienterne og de sundhedsprofessionelle om brugen af algoritmer i behandlingsøjemed?

 • 31.10.2022

  Research Week 2022

  I uge 44 afholdte Klinisk Institut og OUH Research Week, hvor Center for Sundhedsfilosofi og Etik havde fornøjelsen af at stå for en af sessionerne.

 • 19.05.2022

  Foredrag "Conceptually Engineering Disability

  Hvad vil det sige at være handicappet eller funktionshæmmet? Dominerende filosofiske teorier om handikap dækker over både deskriptive og præskriptive aspekter.

 • 20.04.2022

  DIAS Forelæsning om clinical ethics support ved Prof. Reidar Pedersen

  Den 20. april 2022 afholdte Professor Reidar Pedersen, leder af Centre for Medical Ethics på Oslo Universitet, oplæg med titlen “The development of clinical ethics support in Norwegian health care” på Syddansk Universitet i Odense. Seminaret blev organiseret af DIAS and Center for Sundhedsfilosofi og Etik.

 • 19.04.2022

  Symposium on ethics, agency, and personhood in dementia

  The symposium will cover a variety of interesting topics within ethics and the use of narrative medicine in dementia care.

 • 14.01.2022

  Filosofiske antagelser og praktiske begrænsninger ved måling af livskvalitet

  I to studier undersøges trivselsmålene: The Well-being Index WHO-5 (WHO-5) og The Satisfaction With Life Scale (SWLS), for at belyse de underliggende antagelser og psykometriske kompromiser der er finder sted ved oversættelsen af filosofisk teori til praktiske måleinstrumenter.

 • 10.01.2022

  Retfærdighed og ulighed i sundhed

  Ulighed i sundhed er et vidtrækkende og vedvarende problem, som dækker over en række fænomener, bl.a. ulige adgang til sundhedsydelser, forskellige sociale mulighedsbetingelser og sociale determinanter for sundhed, samt (indirekte) diskrimination af visse sociale grupper i sundhedssektoren. Men hvornår og hvorfor er ulighed i sundhed et etisk problem? Forskningsprojektet Retfærdighed og ulighed i sundhed behandler dette spørgsmål igennem dybdegående filosofisk analyse af de normative aspekter, som rejser sig af fænomenet ulighed i sundhed. Projektet har også lagt grundlaget for modulet ”Ulighed i sundhed” i SDU’s Verdensmålsforløb.

 • 11.10.2021

  DEMENS ID

  Der er omkring 89.000 personer med demens i Danmark, og på grund af den demografiske udvikling er antallet stigende. Eftersom demens ikke kan helbredes, er pleje og omsorg den vigtigste behandlingsindsats. Derfor er der brug for redskaber, som kan hjælpe borgere med demens og deres familie til at mestre deres livssituation og sikre integritet og værdighed i sygdomsforløbet, og det er bl.a. det som forskningsprojektet DEMENS ID arbejder med.

 • 24.09.2021

  Work-in-progress seminar

  Hør om andres projekter - eller få sparring på dit eget projekt!

 • 30.08.2021

  Værdier i Menneskelige Interaktioner: En sprog- og værdianalyse

  Ph.d.-afhandlingen er et delprojekt under projektet Ældrevelfærd og Alkohol: En Vanskelig Cocktail under ledelse af Søren Harnow Klausen. I projektet har vi undersøgt livskvaliteten blandt ældre på plejecentre og ældre boende i eget hjem.

 • 02.07.2021

  Nyt studie om akutlægers etiske overvejelser ifm. genoplivning

  Når en akutlæge er tilkaldt til et alarmopkald, skal der nogle gange træffes en hurtig beslutning om genoplivning eller ej. Hvilke etiske overvejelser bliver der gjort i den situation?

 • 01.06.2021

  Esportens kropslighed – Når kløften mellem det fysiske og virtuelle krydses

  Ph.d.-projektet ’The Embodiment of Esports – Crossing the Gap between Physical and Virtual’ undersøger hvordan talentfulde, professionelle esportsudøvere er kropsligt involveret i de virtuelle verdener de præsterer i. Projektet kombinerer kvalitative interviews og filosofisk-fænomenologiske analyser. Analyserne tager udgangspunkt i udøvernes erfaringer og afdækker, hvorledes spillernes engagement og præstation i de virtuelle ’sports’-verdener inkluderer kropslige og interkropslige forhold. I forbindelse med projektet, diskuteres også videre samfundsmæssige perspektiver, nemlig hvorledes esportsudøvernes engagement kan udvide vores forståelse af hvad der er muligt kropsligt og interkropsligt i virtuelle rum.

 • 23.04.2021

  Ældrevelfærd og alkohol - En vanskelig cocktail

  Nu afsluttes det tværfakultære forskningsprojekt 'Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail' efter tre års tæt samarbejde med hjemmepleje, plejehjem, deres personale og beboerne. Med projektet har man fået en nuanceret viden om borgeres og personalets opfattelse af alkohol på plejehjem og i hjemmeplejen, som er blevet brugt til at udvikle værktøjer der skal fremme borgernes velbefindende.

 • 23.02.2021

  Online seminarrække

  I foråret tilbyder Center for Sundhedsfilosofi og Etik en seminarrække hvor tre forskere præsenterer nogle af centerets centrale forskningskompetencer. Seminarrækken foregår online, den er åben for alle, og man kan deltage i et eller flere af foredragene alt efter interesse.

 • 28.01.2021

  Nyhedsbrev

  Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev? Så skriv til os på sundhedsfilosofi@sdu.dk

 • 18.09.2020

  Åbningsseminar, Center for Sundhedsfilosofi og Etik

 • 28.04.2020

  Research seminar: Concepts of health, illness and wellbeing and their practical ramifications

 • 07.11.2019

  Facilitating Health Communication: Medical Practice and Research in the Humanities and Social Sciences

 • 01.01.0001

  Første artikel i forskningsprojekt om klinisk etisk support i ambulancetjenesten

  Så er første artikel udgivet i forskningsprojektet der har til formål at udvikle klinisk etisk support i ambulancetjenesten.