Skip to main content

Om Center for Sundhedsfilosofi og Etik

Projektets organisering

Centeret er defineret som et samarbejde imellem Det Humanistiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  og Odense Universitetshospital (OUH).

Centeret ledes formelt af en forsker fra HUM/Institut for Kulturvidenskaber, men den overordnede ledelse varetages af en styregruppe bestående af repræsentanter for alle tre samarbejdende institutioner.

Executive Board

  • Dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
  • Lægefaglig direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital
  • Dekan Simon Møberg Torp, Det Humanistiske Fakultet (Formand)

Styregruppe

  • Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, Klinisk Institut
  • Marianne Wolff Lundholt, konstitueret Institutleder, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse
  • Pernille Hermann, Klinisk lektor, Medicinsk-endokrinologi, OUH 
  • Rikke Leth-Larsen, Institut for Regional Sundhedsforskning
  • Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, SDU
  • Anne-Marie S. Christensen, Lektor, Institut for Kulturvidenskaber  (Leder af Center for sundhedsfilosofi og etik)

Projektledergruppe
Projektledergruppen udgøres af centerleder samt ledere på større projekter som er affilierede med centeret.

 


Centerets organisationsdiagram


 

Kontakt

Centerleder Anne-Marie Søndergaard Christensen

sundhedsfilosofi@sdu.dk

Sidst opdateret: 08.02.2023