Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Artikel

Ny artikel fra DEMENS ID i tidsskriftet BMC Medical Ethics

I ny artikel fortæller forskerne bag DEMENS ID om deres arbejde med OMTANKE-interventionen, som er udviklet til at hjælpe mennesker, der lever med demens, og deres pårørende med at håndtere etiske spørgsmål i demenspleje.

Demenspleje er afgørende for at fremme folk med demens´ livskvalitet. Ikke desto mindre er det vanskeligt at yde den rigtige omsorg fordi demenspleje rummer mange vanskelige etiske dilemmaer. Disse dilemmaer handler bl.a. om, hvorvidt det er etisk forsvarligt at manipulere en person med demens, hvis det fremmer hendes bedste interesse, eller hvordan man bør forholde sig til en person, der nægter at anerkende, at hun har demens. For at hjælpe mennesker, der lever med demens, og deres pårørende med at håndtere etiske spørgsmål i demenspleje, har vi udviklet OMTANKE-interventionen. Dette er en intervention, der fokuserer på at fremme den etiske self-efficacy eller selvtillid hos mennesker med demens og deres pårørende, dvs. deres tillid til, at de kan håndtere etiske spørgsmål, når de opstår. Formålet med denne artikel er at forklare og diskutere, hvordan vi har udviklet interventionen til at fremme den etiske self-efficacy hos mennesker med demens, deres familie og professionelle omsorgspersoner gennem en specifik og, efter vores overbevisning, ny anvendelse af litterære tekster.

Artiklen kan findes her: Developing the CARE intervention to enhance ethical self-efficacy in dementia care through the use of literary texts

Sigurd Lauridsen

PURE.DK

Frederik Schou-Juul

PURE.DK

Anna Paldam Folker

PURE.DK

Peter Simonsen

PURE.DK

Marie-Elisabeth Phil

PURE.DK

Sofie Smedegaard Skov

PURE.DK

Redaktionen afsluttet: 03.08.2023