Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Artikler

Algoritmer i sundhedsvæsenet

Algoritmer er på vej til at være en integreret del af sundhedsvæsenet, men hvad mener patienterne og de sundhedsprofessionelle om brugen af algoritmer i behandlingsøjemed?

Projektet Etik og Algoritmer i Sundhedsvæsenet (EAS) er et studie af brugen af algoritmer i sundhedsvæsenet og af grænsefladen mellem forsøget på at øge de professionelles mulighed for at yde bedre behandling og risikoen for at bryde ind i patientens privatsfære. EAS undersøgte de etiske problematikker ved at gøre brug af patienters data fra deres elektroniske patientjournal som grundlag for screenings- og beslutningsstøtte-algoritmer inden for sundhedsvæsenet. Her handler det om at finde en balance mellem forsøget på at øge de professionelles mulighed for at yde bedre behandling og risikoen for at bryde ind i patientens privatsfære.

Et særligt fokuspunkt var patienters og sundhedsprofessionelles holdninger til en algoritme-baseret intervention rettet mod at undersøge patienters alkoholvaner. EAS undersøgte konkret, hvilke perspektiver patienter og sundhedsprofessionelle har på dels at skulle tale om alkoholforbrug i en kontekst, hvor alkohol ikke er den primære grund til patientens brug af sundhedsvæsenet, dels perspektiver på at kombinere data på tværs af elektroniske patientjournal med henblik på at screene for alkoholproblemstillinger.

Projektet omfattede både et teoretisk litteraturstudie, teoriudvikling samt et interviewstudie med patienter og sundhedsprofessionelle fra Odense Universitets Hospital (OUH). EAS resulterede i 3 artikler. To artikler på baggrund af det indsamlede datamateriale samt en teoriartikel om de etiske perspektiver på brugen af algoritmer i sundhedsvæsenet generelt.

Publikationer:

 

 

 
Christina Oxholm Hansen, Videnskabelig assistent
Anette Søgaard Nielsen, projektleder

PURE.dk

Anne-Marie Søndergaard Christensen, projektleder

PURE.dk

Redaktionen afsluttet: 21.03.2023