Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik
Artikel

Første artikel i forskningsprojekt om klinisk etisk support i ambulancetjenesten

Så er første artikel udgivet i forskningsprojektet der har til formål at udvikle klinisk etisk support i ambulancetjenesten.

Seneste artikel der er tilknyttet Center for Sundhedsfilosofi og Etik er fra overlæge og post.doc. Henriette Bruun, der skriver følgende om udgivelsen:

Så er første artikel udgivet! Sammen med overlæge og professor Søren Mikkelsen, lektor Lotte Huniche og læge og ph.d. studerende Louise Milling er jeg i gang med et forskningsprojekt, der har til formål at udvikle klinisk etisk support i ambulancetjenesten. Første skridt – og første artikel – undersøger de etiske udfordringer de sundhedsprofessionelle erfarer i deres daglige arbejde. Den næste artikel kommer til at handle om hvordan de håndterer disse etiske udfordringer. Derefter vil vi udvikle og afprøve en organisatorisk relevant tilgang til klinisk etisk support i ambulancetjenesten. Målet er at understøtte de sundhedsprofessionelles håndtering af etiske udfordringer til gavn for dem selv og deres samarbejdspartnere – patienter, pårørende, kollegaer og ledere.

Artiklen kan findes læses her: Ethical challenges experienced by prehospital emergency personnel: a practice-based model of analysis
Redaktionen afsluttet: