Skip to main content

Projekter

Eksempler på aktuelle projekter

Retfærdighed og ulighed i sundhed
Projektleder: Lektor Lasse Nielsen, Institut for Kulturvidenskaber
Læs mere om projektet her.

Etiske beslutningsprocesser og dilemmaer relateret til akutlægeordningen
Projektleder:  Klinisk professor, overlæge, ph.d. Søren Mikkelsen,  
Institut for Regional Sundhedsforskning
Læs om projektet her.

Etik og algoritmer i sundhedsvæsenet (EAS)
Projektleder: Lektor, dr. phil. Anne-Marie S. Christensen, Institut for Kulturvidenskaber
Læs om projektet her

Ældrevelfærd og alkohol - En vanskelig cocktail
Projektleder: Professor, dr. phil. Søren Harnow Klausen, Institut for Kulturvidenskaber
Læs om projektet her.

DEMENS ID - Demens, forandring, identitet
Projektleder: Forskningleder, ph.d., Sigurd Lauridsen, Statens Institut for Folkesundhed
Læs om projektet her.

Meaning in life – exploring the concept and empirical implications for health promotion practice
Projektleder: Forskningschef, ph.d., Anna Paldam Folker, Statens Institut for Folkesundhed

Philosophical underpinnings and practical limitations of rating scales measuring well-being (WHO-5, Satisfaction with Life Scale)
Projektleder: Forskningschef, ph.d., Anna Paldam Folker, Statens Institut for Folkesundhed

Henriette Bruun, overlæge, ph.d., formand for Klinisk Etisk Komite for psykiatrien i Region Syddanmark.
Henriette arbejder med forskning inden for klinisk etik forstået som de etiske udfordringer, der opstår i interaktionen mellem sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende. Derudover arbejder Henriette med forskning inden for organisering og betydning af struktureret etisk analyse, som den gennemføres i forskellige kliniske etiske support services. 

Se også profil i PURE
Mail: henriette.bruun@rsyd.dk

Susanne Ravn, Lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik og forskningsgruppeleder for Movement, Culture and Society
Projektets titel: Being moved to move – clarifying affectivity dimensions in movement practices
Læs mere om projektet her

Projektets titel: Patient perspectives on self-managment skills after GLA:D Back participation
Læs mere om projektet her.

Se også profil i PURE
Mail: SRavn@health.sdu.dk

 

Sidst opdateret: 01.01.2023