Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik

2020

Nucci D, Jensen T & Knox J B L (reds). (2020). 8 cases i medicinsk etik. Munksgaard

Guldhammer Lystbæk S. & Bruun H. (2020). Kapitel 12 Etiske udfordringer i psykiatrien. I ”Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle”. Marianne Eilsø Munksgaard og Solveig Fjordside. (ed). Gads forlag

Klint Jensen K, Andersen M M, Whiteley L & Sandøe P (eds.). (2020). RCR - A Danish textbook for courses in Responsible Conduct of Research, fourth edition, Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen 

2019

Pedersen R. & Nortvedt P. (red). (2019). Etik i psykiske helsetjenster. Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 1.utgave, 3 opplag 

2018

Birkler J. (2018). Etik i psykiatrien. Munksgaard

Christensen A.M.S. (2018). Etisk dømmekraft. In Katrin Hjort, Aslaug Kristiansen, Niels Christian Barkholt (eds.): Profesjonsetikk.: Velferdsarbeid for og med mennesker, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hjort K., Kristiansen A. & Barkholt N.C. (eds.) (2018). Profesjonsetikk.: Velferdsarbeid for og med mennesker, Oslo: Gyldendal Akademisk.

2016

Christensen  A.M.S. (2016). At tænke etik – praktisk fornuft i praksis. In Pædagogers Etik – i relationen, professionen og samfundet, Marianne Gilbert Nielsen (ed.), Copenhagen: BUPL, pp. 21-38

Nielsen M.G. (ed.) (2016). Pædagogers Etik – i relationen, professionen og samfundet, Copenhagen: BUPL.

2014

Bognar, G., & Hirose, I. (2014). The ethics of health care rationing: an introduction. Routledge

Christensen A.M.S. (2014). Pædagogikkens professionsetikker – etiske landkort. In A. Qvortrup, D.R. Hansen og M. Abrahamsen (eds.): Den etiske efterspørgsel, Aarhus: Klim, pp. 21-39.

 

Petersen, E. N., & Schaffalitzky de Muckadell, C. (2014). Videnskabsteori: Lærebog for sundhedsprofessionelle. Gad.

 

2011

Knox J B L & Sørensen M (reds.). (2011). Filosofisk Praksis i sundhedsarbejde. Frydenlund

Knox J B L. (2011). At tænke er at gå på opdagelse. Om at filosofere med børn. Frydenlund.

2010

Helmchen H. & Sartoriun N. (ed). (2010). Ethics in Psychiatry. European contributions. Springer Science+Business Media B.V

2009

Bloch S. & Green S. A. (ed). (2009). Psychiatric ethics. Oxford university press. Fourth edition


Sidst opdateret: 03.12.2020