Skip to main content

Forskning

Centeret beskæftiger sig med en lang række sundhedsfilosofiske og etiske problemstillinger, men dets forskningsmæssige profil samler sig i udgangspunktet om følgende (overlappende) hovedområder:  

1) Sundhedsrelateret filosofi og etik
Dette dækker over temaer som sundhedsbegreber, værditeori, patientinddragelse, etik og kommunikation i klinisk praksis, personlig medicin, patientautonomi, patientgrupper med særlige behov og udfordringer (fx børn og ældre)

2) Sundhedsfaglig videnskabsteori og forskningsetik
Dette dækker over temaer som videnskabsetisk praksis, datasikkerhed, sundhedsvidenskabelige videnskabskriterier (herunder også i forbindelse med personlig medicin). I grænseområdet til 1. (og 2.) findes temaer som evaluering, afvendelse af måleenheder som QALY, DALY, diagnoser, metoder til måling af trivsel og tilfredshed, patientinddragelse i forskning, alternativ behandling etc.

3) Sundhedsbegreber, velfærd og sundhedsfremme

Dette dækker over temaer som subjektive og objektive, normative og naturalistiske sundheds- og sygdomsforståelser, forståelser og målinger af helbred, velbefindende og trivsel, mental sundhed, sårbarhed og misbrug, værdier i sundhedskommunikation, eksistentielle og aldersrelaterede aspekter af sundhed og sygdom, og mere generelt sundhedsproblematikker der rækker ud over klinisk og medicinsk praksis i snævrere forstand.

4) Prioritering, ulighed og sociale aspekter af sundhed
Dette dækker over prioritering af sundhedsydelser, diskrimination af patientgrupper, sociale aspekter af nye behandlinger, ulige adgang til sundhed og sundhedsydelser, ansvar og livsstilsygdomme etc. I grænseområdet til 1. findes emner som ”mikroprioriteringer”, beslutningsprocesser og adfærdsmønstre i klinisk praksis.   


Sidst opdateret: 29.04.2022