Skip to main content
Center for Sundhedsfilosofi og Etik

Forskning

 

 

 

 

Centeret beskæftiger sig med en lang række sundhedsfilosofiske og etiske problemstillinger, men den forskningsmæssige profil samler sig om følgende hovedområder:  

Sundhedsetik; herunder sundhedsfaglig professionsetik, bioetik, idealer om empati og omsorg, patient-behandler forholdet, sårbarhed, patientautonomi, etisk refleksion i sundhedsvæsenet, 

Sundhedsbegreber og sundhedskommunikation; herunder forståelser af sundhed, sygdom, diagnoser og behandling, teorier om patientkommunikation, kommunikationsmodeller og -guides

Teorier om trivsel, velfærd og sundhedsfremme; herunder spørgsmål om det gode liv ift. sygdom og sundhed, mental sundhed well-being i forskellige livsfaser, måling af trivsel, personlig medicin

Ulighed og prioritering i sundhed; herunder retfærdighed og diskrimination i sundhed, sociale aspekter af sundhed, mikroprioriteringer, individuelt ansvar, livsstil og sygdom

Videnskabsteori og forskningsetik; herunder brugen af kvantitative og kvalitative metoder, sundhedsvidenskabelige videnskabskriterier, RCR, integritet i forskning, etik i forskningsdesign

Sidst opdateret: 26.01.2024