Skip to main content

SIF har mere end 25 års erfaring med at gennemføre befolkningsundersøgelser, det vil sige undersøgelser af alle personer, både syge og raske, i et bestemt geografisk område eller befolkningsgruppe.

 

SIF har blandt andet ansvaret for databasen Den Nationale Sundhedsprofil, Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY), Skolebørnsundersøgelsen og Befolkningsundersøgelsen i Grønland. Fælles for disse undersøgelser er, at de gennemføres med jævne mellemrum, hvilket gør det muligt at monitorere udviklingen af sundhedsindikatorer over tid.

 

Derudover har SIF gennemført andre enkeltstående undersøgelser, eksempelvis blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever (Ungdomsprofilen 2014), i specifikke befolkningsgrupper, eksempelvis blandt socialt udsatte (SUSY UDSAT), og blandt personer med en hjertesygdom (Livet med en hjertesygdom).

 

Emnerne i befolkningsundersøgelser varierer afhængigt af, hvad der er relevant på det givne tidspunkt. Undersøgelserne indeholder imidlertid som regel altid spørgsmål om sundhedsadfærd, helbred og trivsel samt sygelighed. Denne forskning giver en central viden om befolkningens sundhedstilstand og sundhedsadfærd, som kan anvendes inden for planlægning og prioritering af sundhedsarbejdet og til forskning og analyser, der kan bidrage til at forbedre folkesundheden.

 

SIF forsker også i, hvordan befolkningsundersøgelser bedst gennemføres, herunder udvikling af spørgeskemaer og undersøgelsesmetoder – også til særlige grupper i befolkningen som for eksempel mindre børn og socialt udsatte.

Rapporter

Find her

Projekter

Find her

Sidst opdateret: 21.06.2024