Skip to main content

Ungdomsprofilen

Kort fortalt

Ungdomsprofilen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal skabe viden om unges sundhedsadfærd, trivsel og helbred. Det er den hidtil største undersøgelse af sin art i Danmark. I alt deltog over 75.000 elever og over 100 skoleledere og rektorer på landets erhvervsskoler og almene gymnasier.

Hvorfor er Ungdomsprofilen vigtig?

I ungdomsårene sker der store forandringer i livet, som er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenalderen. For at kunne forebygge usunde vaner og fremme sunde vaner blandt unge er det vigtigt at have viden om deres nuværende. Ungdomsprofilen skal muliggøre målrettet forebyggelse og sundhedsfrem­me og således skabe et solidt udgangspunkt for planlægning og ud­førelse af indsatser til for eksempel at øge fysisk aktivitet, trivsel og fastholdelse i uddannelsen samt til at nedsætte rusmiddelforbruget blandt unge.

Undersøgelsen giver samtidig en unik mulighed for at følge denne store gruppe unge i nationale registre i forbindelse med uddannel­ses-, sundheds- og sygdomsforskning mange år fremover.

Læs rapporten

Klik her

Se også undersøgelsen

Ung19

Sidst opdateret: 19.06.2020