Ungdomsprofilen

Kort fortalt

Ungdomsprofilen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal skabe viden om unges sundhedsadfærd, trivsel og helbred. Det er den hidtil største undersøgelse af sin art i Danmark. I alt deltog over 75.000 elever og over 100 skoleledere og rektorer på landets erhvervsskoler og almene gymnasier.

Hvorfor er Ungdomsprofilen vigtig?

I ungdomsårene sker der store forandringer i livet, som er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenalderen. For at kunne forebygge usunde vaner og fremme sunde vaner blandt unge er det vigtigt at have viden om deres nuværende. Ungdomsprofilen skal muliggøre målrettet forebyggelse og sundhedsfrem­me og således skabe et solidt udgangspunkt for planlægning og ud­førelse af indsatser til for eksempel at øge fysisk aktivitet, trivsel og fastholdelse i uddannelsen samt til at nedsætte rusmiddelforbruget blandt unge.

Undersøgelsen giver samtidig en unik mulighed for at følge denne store gruppe unge i nationale registre i forbindelse med uddannel­ses-, sundheds- og sygdomsforskning mange år fremover.

Læs rapporten

Klik her

Se også undersøgelsen

Ung19