Skip to main content

SUSY UDSAT

Socialt udsatte mennesker, herunder personer med et alkoholmisbrug, stofmisbrug, sindslidende, eller som lever i fattigdom eller som hjemløse, har markant dårligere sundhed, sygelighed og trivsel end befolkningen som helhed. Det er blevet dokumenteret i undersøgelserne SUSY UDSAT 2007, 2012 og 2017. Nu følger vi op med den fjerde spørgeskemaundersøgelse SUSY UDSAT 2022. Hensigten er fortsat at sætte fokus på socialt udsatte personer og social ulighed i sundhed.

Formål

Formålet med SUSY UDSAT er at beskrive socialt udsatte menneskers sundhed, sygelighed, trivsel og forhold af betydning herfor, for eksempel levekår, sundhedsadfærd og brug af sundhedsvæsenet. Desuden belyses udviklingen i socialt udsattes sundhedstilstand fra 2007-2022, og endelig sammenlignes sundhedsstilstanden blandt socialt udsatte mennesker med sundhedstilstanden blandt den øvrige danske befolkning. Dette kan gøres ved at sammenligne resultaterne i SUSY UDSAT med resultaterne af Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne blandt befolkningen generelt.

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er brugere af herberger, væresteder, natcafeer, botilbud og andre sociale tilbud til socialt udsatte mennesker. Det er samtidig mennesker, der ofte er udsatte på flere parametre fx i forhold til hjemløshed, fattigdom, stofmisbrug, alkoholmisbrug eller sindslidelse. 

Metode

SUSY UDSAT er en spørgeskemaundersøgelse. Dataindsamlingen er baseret på en opsøgende tilgang. De socialt udsatte er blevet præsenteret for spørgeskemaet på de herberger, væresteder og sociale institutioner, hvor de har deres daglige gang eller via de ansatte og frivillige, som de omgås, i social- og sundhedssektoren.

Dataindsamlingen løber fra april til og med august 2022 og vil foregå på cirka 180 institutioner fordelt på cirka 70 byer rundt om i Danmark. Vi håber at få omkring 1200 besvarelser fra socialt udsatte i undersøgelsen.

Projektperiode

Januar 2022 - marts 2023.  Resultaterne offentliggøres i marts 2023. 
SUSY UDSAT 2017

Læs rapporten

SUSY UDSAT 2017

Se spørgeskema

SUSY UDSAT 2012

Læs rapporten

SUSY UDSAT 2012

Se spørgeskema

SUSY UDSAT 2007

Læs rapport

SUSY UDSAT 2007

Se spørgeskema

Sidst opdateret: 14.03.2022