SUSY UDSAT

Alkoholmisbrugere, sindslidende, hjemløse, stofmisbrugere og fattige har markant dårligere sundhed, sygelighed og trivsel end befolkningen som helhed. Det blev dokumenteret i undersøgelserne SUSY UDSAT 2007 og 2012. Disse undersøgelser følges op med denne tredje spørgeskemaundersøgelse SUSY UDSAT 2017. Formålet er at sætte fokus på den sociale ulighed i sundhed.

Formål

I undersøgelsen beskrives socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel og forhold af betydning herfor, for eksempel levekår, sundhedsadfærd og brug af sundhedsvæsenet.

Undersøgelsen belyser udviklingen i socialt udsattes sundheds- og sygelighedstilstand fra 2007-2017. Desuden sammenlignes sundheds- og sygelighedstilstanden mellem socialt udsatte personer og den øvrige danske befolkning. Dette kan gøres ved en sammenligning af resultaterne i SUSY UDSAT og dem som fremstår i Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne blandt befolkningen generelt.

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er socialt udsatte personer, herunder hjemløse, fattige, personer med stofmisbrug, alkoholmisbrug eller sindslidelse. Deltagerne er brugere af herberger, væresteder, natcafeer, institutioner og andre sociale tilbud til socialt udsatte mennesker.

Metode

SUSY UDSAT er en spørgeskemaundersøgelse. Dataindsamlingen er baseret på en opsøgende tilgang. De socialt udsatte er blevet præsenteret for spørgeskemaet på de væresteder og institutioner, hvor de har deres daglige gang eller via de ansatte og frivillige, som de omgås, i social- og sundhedssektoren.

Der indgår 1.286 besvarelser i fra socialt udsatte i undersøgelsen. Cirka 150 institutioner over hele Danmark har deltaget i undersøgelsen.

Projektperiode

Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i 2018. 
SUSY UDSAT 2017

Læs rapporten

SUSY UDSAT 2017

Se spørgeskema

SUSY UDSAT 2012

Læs rapporten

SUSY UDSAT 2012

Se spørgeskema

SUSY UDSAT 2007

Læs rapport

SUSY UDSAT 2007

Se spørgeskema