Skip to main content

Livet med en hjertesygdom

02-12-2015

Ny rapport præsenterer resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt hjertepatienter i Danmark. Undersøgelsen er den første af sin art og har til formål at give et samlet indblik i, hvordan danske hjertepatienter oplever det at leve med en hjertesygdom, samt hvordan de oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet fra opsporing og behandling til rehabilitering. Spørgeskemaet blev sendt ud i oktober 2014, og det er de 2.496 besvarelser af spørgeskemaet, der danner grundlag for rapporten.

Undersøgelsen er udført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, i samarbejde med Hjerteforeningen.

Undersøgelsens resultater vil blive anvendt som led i arbejdet for at sikre, at den enkelte hjertepatient modtager og oplever høj kvalitet gennem hele forløbet i sundhedsvæsenet både i og på tværs af sektorer. Endvidere vil resultaterne danne grundlag for forskningsprojekter i fremtiden.

 

Forfattere: Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe Zwisler, Morten Hulvej Rod, Teresa Holmberg