Befolkningsundersøgelsen i Grønland

Befolkningsundersøgelserne af sundheden i Grønland giver et indblik i forekomsten og fordelingen af forskellige risikofaktorer for sygdom blandt den voksne befolkning. Undersøgelserne giver mulighed for at følge udviklingen i sygelighed og sundhed over tid og kan bruges til at måle udviklingen i folkesundheden i Grønland og udgør således en vigtig platform for forebyggelsesinitiativer. Undersøgelsen er således et vigtigt led i monitorering af de indsatsområdet, det grønlandske selvstyre har valgt at prioritere i det grønlandske folkesundhedsprogram ’Inuuneritta II’, nemlig 1) alkohol og hash; 2) rygning; 3) kost og 4) fysisk aktivitet.

Der eksisterer på nuværende tidspunkt tre befolkningsundersøgelser fra 1993-1994, 1999-2001, 2005-2010 og 2014. I august 2017 blev den femte befolkningsundersøgelse sat i gang. Dataindsamlingen forløber indtil starten af 2019.

Formål

Befolkningsundersøgelserne fokuserer overordnet på hjertesygdom og diabetes, herunder risikofaktorer som kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet. Der indgår dog også mere sensitive områder som selvmordsadfærd, seksuelle overgreb og vold i undersøgelserne. Fra 2018 har undersøgelsen et øget fokus på ældres funktionsdygtighed og unges mentale sundhed.