Skip to main content

Sprogdidaktisk Fokus

Periode
1. maj 2020 -

Formål
Centerets satsning på sprogdidaktik har til formål at skabe grundlag for praksisrettede og praksisinddragende forsknings- og udviklingsprojekter, der kan styrke sprogundervisningen i folkeskolen, herunder både fremmedsprogsundervisningen og undervisningen i dansk som andetsprog og modersmål. Satsningen retter sig såvel mod fremmedsprogsområdets aktuelle udfordringer i form af unges fravalg af sprogfag og mangel på dimittender med gode sprogkompetencer, som mod den bredere udvikling af sprogdidaktik på tværs af sprog og fag.

Sprogdidaktisk Fokus på Center for Grundskoleforskning sigter mod at identificere og udvikle relevante sprogdidaktiske udviklings- og forskningsprojekter gennem opbygningen af et stærkt samarbejde mellem forskere på SDU og en række professionshøjskoler samt udviklingsinteresserede sproglærere inden for grundskoleområdet.

Tovholder

 • Line Krogager Andersen, postdoc, Institut for Kulturvidenskaber, SDU 
 • Marianne Horn, centerkoordinator, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Deltagere

 • Teresa Cadierno, professor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU 
 • Laila Kjærbæk, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU 
 • Maria Pia Petterson, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
 • Camilla Franziska Hansen, lektor, UC Syd 
 • Søren Hattesen Balle, lektor, Professionshøjskolen Absalon 
 • Line Møller Daugaard, docent, VIA University College 
 • Annette Søndergaard Gregersen, docent, Københavns Professionshøjskole 
 • Tina Høegh, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Susana S Fernández, professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
 • Anne-Marie Fischer, lektor, UCN
 • Merete Olsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
Tværsproglighed i Læreruddannelsen

Tværsproglighed

Sidst opdateret: 17.05.2021