Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Tværsproglighed i Læreruddannelsen

Projektet er afsluttet.

Formål

Dette projekt søger at udvikle, implementere og praksisforankre den forskningsbaserede viden om tværsproglig didaktik i et udviklingsarbejde med  fokus på læreruddannelsen og en tæt kobling til skolens praksis. Projektet bygger på en kaskademodel, hvor den forskningsbaserede viden først  didaktiseres i en projektgruppe bestående af sprogundervisere fra alle landets professionshøjskoler, og herefter bringes ud i læreruddannelserne og siden  i grundskolen. I denne proces arbejder både UC-undervisere og sproglærerstuderende aktivt med undervisningsudviklingen, og praktiserende lærere fra grundskolen inddrages herefter i evalueringen af forløbene. Projektet skaber for det første en bæredygtig forankring af tværsproglig didaktik i  læreruddannelsen, og gennem udvikling, afprøvning og evaluering af konkrete forløb for det andet inspirationsmaterialer af høj kvalitet til både  grundskolen og læreruddannelsen.

 

Projekt "Tværsproglighed i læreruddannelsen" er støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) med en bevilling på 1,5 millioner, og der er i projektet udviklet to sæt inspirationsmaterialer, som er tilgængelig på NCFF's hjemmeside. De kan også hentes via de går bokse på denne side. 

 

Projektet er i øvrigt formidlet på konferencer samt på bloggen "Tværsproglighed i Læreruddannelsen" på Folkeskolen.dk 

 

Projektledere

 • Laila Kjærbæk, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU 
 • Maria Pia Petterson, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Deltagere

 • Anne-Marie Fischer, lektor, UCN
 • Bodil Christensen, lektor, UCN
 • Camilla Franziska Hansen, adjunkt, UC SYD
 • Gitte Hjarnø Petersen, adjunkt, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Karen Lassen Bruntt, lektor, VIA University College
 • Line Krogager Andersen, postdoc, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
 • Line Møller Daugaard, docent, VIA University College
 • Merete Smith-Sivertsen, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Nina Hauge Jensen, lektor, VIA University College
 • Petra Klimaszyk, lektor, Professionshøjskolen Absalon
 • Sofia Esmann Busch, lektor, Professionshøjskolen Absalon
 • Stephanie Kim Löbl, ph.d.-stipendiat, Københavns Professionshøjskole 
 • Susanne Karen Jacobsen, lektor, Københavns Professionshøjskole 

 

Inspirationsmateriale til sprogundervisere i læreruddannelsen

Download her

Inspirationsmateriale til sproglærere i grundskolen

Download her

Webinar om Tværsproglighed i Læreruddannelsen

Se video her

Vil du læse mere om projektet?

Læs mere her

Sidst opdateret: 16.12.2023