Skip to main content
Sprog og Læring

15. NORDISKE SYMPOSIUM OM BØRNESPROG - SYDDANSK UNIVERSITET 23.-24. MAJ 2018

Center for Sprog og Læring arrangerer 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, der afholdes på Syddansk Universitet den 23.-24. maj 2018. Nordisk Symposium om Børnesprog afholdes hvert andet år i et af de nordiske lande.  Symposiet er et interdisciplinært mødested for forskere og praktikere inden for (audio)logopædi, lingvistik, psykologi og andre med interesse for børns sprog. Temaet for dette symposium vil være læring i skolen. Følgende områder vil bl.a. blive behandlet:

 

  • sammenhænge mellem barnets sproglige udvikling i førskolealderen og senere skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen
  • sproglige vanskeligheders betydning for skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen
  • tosprogede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse
  • døve og hørehæmmede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse 

Inviterede plenartalere

Birgitta Sahlén, Lunds Universitet, Sverige: “Kommunikativ och språklig utveckling hos barn med hörselnedsättning - i ett nordiskt perspektiv".
Læs abstract.

Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Norge: “"Tospråklige (minoritetsspråklige) barn i barnehagen - i et nordisk perspektiv".
Læs abstract.
Carsten Elbro, Københavns Universitet, Danmark: “Kendte og mindre kendte sproglige forudsætninger for læsning - i et nordisk perspektiv”.
Læs abstract.

 

Se detaljeret program.

Vi tilbyder tolk mellem nordisk/engelsk.

 

Vi glæder os til at se jer i Odense!

 

Efterfølgende er der udarbejdet publikationen: Laila Kjærbæk & Annette Esbensen (red.) (2019). Nordic Child Language. Temanummer af: RASK – International Journal of Language and Communication 49, Spring 2019. Se her.

 

Symposiet er støttet af:

Carlsberfondet, Oticon Fonden, GN Store Nord Foundation & Inspiring Denmark.

              

 

  

 

 

 

15. Nordiske Symposium om Børnesprog

På SDU den 23. og 24. maj 2018

Tilmeld Symposium

Sidst opdateret: 23.02.2024