Skip to main content
DA / EN

Elitecentret for Aquatic Nature-baserede løsninger til tilpasning og afbødning af klimaændringer (Aqua-NbS) har til formål at opskalere og integrere tilgange fra Aquatic Nature-baserede løsninger for at udvide leveringen af flere økosystemtjenester, herunder kulstoflagring, klimaregulering, vand filtrering, kystbeskyttelse og støtte til fødenettet.

Vi anvender tværfaglige tilgange, der spænder over hele land-hav kontinuum og inkorporerer en omfattende række af teknologiske, institutionelle og socioøkonomiske indstillinger. Aqua-NbS vil undersøge akvatiske habitater og deres værdifulde økosystemtjenester for at udarbejde inkluderende, detaljerede retningslinjer for omkostningseffektive muligheder og adressere udfordringerne med at opskalere akvatisk NbS.