Skip to main content
IVL - Forskning

Renata Mellupe: Stress på godt og ondt

Hvordan kan vi sørge for, at medarbejderne yder maksimalt - også i pressede situationer - og samtidig sikre deres velbefindende? Kan vi presse dem lidt mere, uden at skade dem? Kommer vi til at skabe kontraproduktiv stress i stedet for det performanceboost, vi ønsker at give? Den type spørgsmål er en del af enhver leders dagligdag. Derfor er det vigtigt at vide noget om, hvad der er det rigtige at gøre under de givne omstændigheder.
Stressfaktorer kan være et positivt incitament
Der findes ingen arbejdsplads uden stressfaktorer. Det er derfor vigtigt at se stressfaktorer i øjnene som en naturlig del af arbejdsmiljøet og fokusere på, hvordan vi kan håndtere dem. Begrebet ’stressfaktor’ har sædvanligvis negative konnotationer, men forskning viser faktisk, at stressfaktorer også kan have positive effekter. Der skelnes mellem to typer: ’udfordrende’ stressfaktorer, som har en positiv virkning på performance og ’blokerende’ stressfaktorer, som påvirker performance negativt.
Til de udfordrende stressfaktorer hører fx jobkrav, som udløser stress, men samtidig også tilbyder mulighed for anerkendelse og belønning. Tidspres og arbejdsbyrde er typiske udfordrende stressfaktorer – tænk fx på en situation, hvor en medarbejder arbejder under et stort pres for at levere et kvalitetsprodukt indenfor en snæver tidsramme. Hvis man forestiller sig, at denne medarbejder forventer, at høj performance på denne opgave vil føre til forfremmelse, så er den stressfaktor, som medarbejderen udsættes for, kædet sammen med nye muligheder og opnåelsen af et attraktivt mål. Det kan øge motivationen og føre til en større indsats. Udfordrende stressfaktorer, som har sådan en positiv effekt på performance, kan altså både resultere i vækst for virksomheden og personligt udbytte for medarbejderen.
På den anden side har vi de blokerende stressfaktorer, som hindrer medarbejderens muligheder for at opnå sine mål og dermed heller ikke udgør nogen mulighed for at generere vækst. Usikkerhed i forhold til sin rolle, rollekonflikter og overdrevent bureaukrati er eksempler på blokerende stressfaktorer, som ofte fører til formulering af jobkrav, der lægger begrænsninger på en medarbejder og forhindrer vedkommendes mulighed for at få anerkendelse og indfri vigtige personlige mål – måske endda i at udføre jobbet tilfredsstillende. Forestil dig en medarbejder, som står over for en mur af bureaukrati, der sluger tid fra kerneopgaven. Den form for stressfaktorer har en direkte negativ effekt på performance, fordi de stjæler den tid, som kunne være brugt på kerneopgaven – men også en indirekte, fordi de påvirker medarbejderens humør, motivation og indsats negativt.

HR-Chefen 5/2020 

Læs hele artiklen her. 

Sidst opdateret: 19.07.2022