Skip to main content
Management of People

Management of People

Management of people

Forskningsenheden er forankret i forskningsområderne: organisationsstudier og kritisk management. Vores forskning vedrører tematikkerne: organisationskommunikation, ledelse og HRM/arbejdslivsstudier.

Læs mere om forskningsenheden på vores engelske hjemmeside.

Sidst opdateret: 08.01.2021