Skip to main content
Management of People

Forandringer af Betydning

Materiale fra det åbne arrangement "Forandringer af betydning for det danske samfunds fremtid"

Onsdag d. 9. september 2009 blev der afholdt et åbent arrangement på Syddansk Universitet. Anledningen var udgivelsen af antologien Forandringer af Betydning, redigeret af Dominique Bouchet. I bogen redegør 26 forskere fra Syddansk Universitet for afgørende forandringer som man skal være opmærksom på, hvis man vil reformere eller sikre det danske samfund – eller dele af det – bedre i de kommende år.

Ved arrangementet stillede 21 af bogens bidragsydere op til debat, og de mange deltagere ved arrangementet havde mulighed for at stille spørgsmål til forskerne.

Herunder findes links til forskernes indlæg.

 

 1. Velkomst
  ved Dekan Jesper Strandskov

 2. "Forandringer af betydning"
  ved Dominique Bouchet

     

 3. Forandring

  Tage Koed Madsen: Indledning

  Jacob L. Mey: Emancipation, pragmatik – Dominique

  Johs. Nørregaard Frandsen: Lyset fra Mælkevejen

  Thorbjørn Knudsen: Afkobling

   

 4. Uddannelse

  Anne Tipsmark Bouchet: Farvel til det franske? Sprogdød og kulturforarmelse

  Lars Ole Sauerberg: Engelsk i Danmark – før, nu og i fremtiden

  Harry Haue: Une école élitaire pour tous

  Jørgen Gleerup: Fra simpel til kompleks og emergent kausalitet

  Afsluttende spørgsmål

   

 5. Kultur

  Johs. Nørregaard Frandsen: Indledning

  Bent Nørgaard: Scenekunst i forandring

  Henning Eichberg: Mens vi venter på revolutionen… Om overraskelsens sociologi – en selvkritik

  John Thobo-Carlsen: Læsningens og betydningsdannelsens forvandling i senhistorisk perspektiv

   

 6. Marked

  Lars Thøger Christensen: Indledning

  Søren Askegaard: Frihedens pris – bagsiden af forbrugersamfundet

  Per Østergaard: "Nu skal du ikke skabe dig!" Om fremkomsten af det 'brandede' menneske

  Markus Becker: Hen imod en mere realistisk marketing og management teori: 60 år og fremad

  Tage Koed Madsen: Udfordringer for dansk eksport

  Afsluttende spørgsmål

   

 7. Velfærdsstat

  Jørgen Gleerup: Indledning

  Kjeld Møller Pedersen: Den 'uundgåelige' udvikling?

  Poul Erik Mouritzen: Kissinger, Rasmussen og systemforandring

  Kurt Klaudi Klausen: Brud og kontinuitet i samfundsudviklingen – reformerne, velfærdsstaten og det moderne projekt

  Jørn Henrik Petersen: En velfærdsstat i opløsning?

  Debat mellem paneldeltagere

   

 8. Ledelse

  Kurt Klaudi Klausen: Indledning

  Bent Ole Gram Mortensen: Liberalisering af offentlige ydelser – to skridt frem og ét tilbage

  Lars Thøger Christensen: Professionalisering eller forarmelse? Tvetydige bevægelser i virksomhedens kommunikation

  Peter Dahler-Larsen: Evalueringsmaskinernes tidsalder

  Debat med salen

   

 9. Religion

  Dominique Bouchet

  Jørn Henrik Petersen

  Dominique Bouchet
   

 10. Konklusion
  ved Dominique Bouchet: "At bevare blikket for det vedblivende i forandringen"

 

Sidst opdateret: 23.11.2020