Skip to main content
Management of People

Forskningsformidling - Dominique Bouchet

Dominique Bouchet

Dominique Bouchet

Professor ved Institut for Marketing & Management ved Syddansk Universitet i Odense. Han forsker hovedsagligt i sociale forandringer og kulturelle forskelle og gør det på et tværfagligt teoretisk grundlag.

Han modtog I 2007 Danmarks Magisterforenings forskningspris netop for grænseroverskridende forskning. Han anser forskningsformidling som meget vigtig og har haft tilhørere lige fra folkeskolens yngste klasser til folk i pensionsalderen.

På denne side finder du uddrag af hans formidlingsmateriale.

Sidst opdateret: 23.11.2020