Skip to main content

Publikationer

Praksisrettede publikationer

Med praksisrettede publikationer forstår vi alle former for materialer der kan bruges direkte af centrale aktører i grundskolen og læreruddannelsen, fx lærere, elever, studerende, ledere og læreruddannere. Det kan fx være introduktioner til ny viden, håndbøger, pjecer, undervisningsmateriale (i alle medier). Praksisrettede publikationer vil typisk indgå i eller bidrage til et forskningsprojekt. Et eksempel på en praksisrettet publikation som forskere fra SDU og en række professionshøjskoler som er tilknyttet Center for Grundskoleforskning, har udviklet sammen, er undervisningsplatformen til projekt Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM). Du kan få adgang til undervisningsplatformen og læse mere om projektet her

Forskningsrettede publikationer

Med forskningsrettede publikationer forstår vi peer-reviewede udgivelser rettet mod forskningsfæller, fx artikler i forskningstidsskrifter og kapitler i bogudgivelser i ind- og udland. Alle projekter Center for Grundskoleforskning sætter i søen, er forpligtet på at publicere forskningsartikler, og vi stiler mod at publicere både regionalt og internationalt mest anerkendte tidsskrifter.

Praksisrettede publikationer

Find her

Sidst opdateret: 28.04.2021