Skip to main content

Sprogdidaktisk Fokus

Formål
Formålet med Sprogdidaktisk Fokus er at styrke den praksisrettede, sprogdidaktiske forskning og etablere grobund for nye, frugtbare forsknings- og udviklingssamarbejder på tværs af sprogdidaktiske og sprogvidenskabelige forskningsmiljøer i UC-verdenen og på universitetet. Disse projekter skal rette sig mod at styrke sprogundervisningen i grundskolen, herunder både fremmedsprogsundervisningen og undervisningen i dansk som andetsprog og modersmål. Et afgørende princip for fokusområdet er, at vi arbejder på tværs af skolens sprogfag.

Fokusområdet arbejder på at etablere forsknings- og udviklingsprojekter, forskningsformidling og debat, der bidrager til de tre nedenstående formål:

 

  • At styrke sprogfagenes position og udvikling i skolen
  • At styrke uddannelsen af sproglærere
  • At skabe politisk opmærksomhed om sprogenes betydning for elever og skole

Fokusområdets interesse retter sig både mod aktuelle udfordringer på fremmedsprogsområdet i form af unges fravalg af sprogfag og mangel på dimittender med gode sprogkompetencer, mod udfordringer inden for områderne dansk som andetsprog og modersmålsundervisning, og mod den bredere udvikling af sprogdidaktik på tværs af sprog og fag.

 

Fokusområdeledere

Deltagere

Udgivelser fra fokusområdet

1. Kronik: Sprogfagene i Regeringens folkeskoleudspil, Altinget.dk.

2. Laila Kjærbæk (2021). Sprog i grundskolen. EMU Danmarks Læringsportal

3. Line Krogager Andersen (2020). Mundtlighed i Fremmedsprogsundervisningen. Pædagogisk Indblik (05) 

4. Debat: Forskere: 25 års politiske indgreb har taget livet af mange sprogfag, Altinget.dk

5. Webinarer: 

 

 

Fokusområdeleder

Line Krogager Andersen

Skriv til Line

Fokusområdeleder

Camilla Franziska Hansen

Skriv til Camilla

Tværsproglighed i Læreruddannelsen

Læs mere

Større ordforråd i tysk og engelsk

Læs mere

Sidst opdateret: 06.12.2023