Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Organisering

Hvem er vi?

Center for Grundskoleforskning er et partnerskabssamarbejde mellem professionshøjskolerne Absalon, UC SYD, UCL, og UCN og Syddansk Universitet, Humaniora og Sundhedsvidenskab.

Dertil samarbejdes med associerede partnere og andre aktører interesseret i at være del af centerets arbejde.

 

Centeret består af følgende enheder:

 

  • En bestyrelse bestående af repræsentanter fra alle partnere

  • En centerledelse med et centersekretariat

  • Et Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (RFU) med repræsentanter fra samarbejdspartnerne

  • Fokusområdeledere

  • Associerede partnere: Center for Grundskoleforskning samarbejder med alle aktører, der kan bibringe værdi til centerets ambitioner. Associerede partnere kan fx være professionshøjskoler (udover partnerkredsen), kommuner og kulturinstitutioner.

Hvor finder I os?

Center for Grundskoleforskning er et center uden mure. Vi er et tæt forbundet arbejdsfællesskab der tilsammen udgør et mødested for alle involverede forskere m.v. – både fra partnerorganisationerne og i øvrigt.

 

 

Tæt partnerskab med det gode børne- og ungeliv i centrum

Mød alle partnere

Vi står altid klar til at drøfte mulige samarbejder og fremtidige projekter

Skriv til os