Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Implementeringsforskning

Fokusområdet har til formål at understøtte en bæredygtig udvikling af grundskolen. Vi arbejder for at generere viden om, hvordan effektive indsatser udvikles, implementeres, virker og indføres på en bæredygtig måde i grundskolen. I vores arbejde stræber vi efter at skabe en bredtfavnende teoretisk model, der kan guide vores hypotesedannelse og empiriske undersøgelser, og som kan bidrage til en generel teori om implementering af danske grundskoleindsatser.

 

Vi betragter implementering som en læreproces, der medfører ændringer i og af den eksisterende grundskole. Vores mål er at identificere, udvikle, afprøve og formidle løsninger, der kan forbedre børns trivsel og læring i praksis. Her arbejder vi målrettet med et evidensbegreb, der både favner og kombinerer viden fra det videnskabelige miljø, samt konkrete erfaringer fra grundskolepraksis.

 

Fokusområdet taler ind i Center for Grundskoleforsknings forståelse af grundskolen som en central ramme for udviklingen af det gode børne- og ungeliv. For at støtte centerets vision, arbejder vi med skoleudvikling i et bæredygtighedsperspektiv gennem en bred vifte af emner inden for implementeringsområdet, både teoretisk og praktisk, og i tæt samarbejde med professionshøjskolerne.

 

Fokusområdeledere

 

Deltagere

Udgivelser fra fokusområdet

  1. Jonas Vestergaard Nielsen, Sofie Koch og Thomas Skovgaard: Mind the gap: Danish school heads' ability to implement a national physical activity school requirement (2023). Health promotion international. 38, 1, daac193.

  2.  Thomas Skovgaard og Jonas Vestergaard Nielsen: The Role of Implementation Leadership in Driving Organizational Innovation – Revisiting a Classic (2023). Collegium Antropologicum. 47, 1, s. 75-80.

  3. Jonas Vestergaard Nielsen, Søren Smedegaard, Heidi Klakk og Thomas Skovgaard: Same, Same but Different: Comparing Program Fidelity at Early Versus Late Adopters of a Successful Long-Term School-Based Physical Activity Intervention (2022). E-pub ahead of print, Health Promotion Practice.

  4. Sofie Koch, Charlotte Skau Pawlowski, Thomas Skovgaard, Natascha Holbæk Pedersen og Jens Troelsen: Exploring implementation of a nationwide requirement to increase physical activity in the curriculum in Danish public schools: a mixed methods study (2021) BMC Public Health. 21, 13 s., 2073.

  5. Lars Breum Christiansen, Kristine Clausen, Søren Smedegaard og Thomas Skovgaard: A Qualitative Exploration of Implementation, Adaptation, and Sustainability of a School-Based Physical Activity Intervention: Move for Well-Being in School (2021). Sage Open. 11, 1, s. 1-12.
Fokusområdeleder

Jonas Vestergaard Nielsen

Skriv til Jonas

Sidst opdateret: 27.02.2024