Skip to main content

Boost frugt og grønt til 7. klasse

Formål og målgruppe

Formålet med Boost-projektet var at udvikle, implementere og evaluere en skole- og lokalsamfundsbaseret indsats, der sikrer, at børn og unge spiser mere frugt og grønt. Indsatsen skulle desuden indvirke positivt på børnenes trivsel og indlæring. Målgruppen var elever i 7. klasse.

Interventionen

Boost-indsatsen omfattede fire overordnede elementer: 1) En undervisningsrelateret indsats i klasserne, 2) en skolerelateret indsats med indførelse af bedre rammer for børnenes spisning af frugt og grønt, 3) en familierelateret indsats, som skal inspirere forældrene og give dem ideer til, hvordan de positivt kan medvirke til at øge børnenes frugt- og grøntindtag og 4) en indsats i de unges fritid i samarbejde med lokalområdet. Interventionen tilgodeså gennem en gratis frugt- og grøntordning børn fra lavindkomstfamilier, som er længst fra at opfylde anbefalingerne om et dagligt indtag på 600 gram frugt og grønt. FDB medfinansierede frugt- og grøntordningen i indsatsperioden (skoleåret 2010/2011), som alle 7. klasses elever på indsatsskolerne var med i. Lokale COOP-butikker leverede frugt og grønt til indsatsskolerne to gange om ugen.

Design

Interventionen omfattede 40 skoler fra 10 kommuner (fire skoler i hver): Albertslund, Allerød, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Hillerød, Roskilde, Skanderborg, Tønder, Tårnby og Viborg. Skolerne indgik som indsats- eller sammenligningsskoler. I begge grupper af skoler blev der lavet en kortlægning af de individuelle, familie- og miljømæssige faktorer, som kan påvirke børnenes frugt- og grøntindtag, og der blev efterfølgende lavet målinger af udviklingen over tid. 

Effektmåling og evaluering

Effekten af indsatsen blev vurderet på baggrund af før- og eftermålinger af børnenes frugt- og grøntindtag, deres trivsel og læring, og af en sammenligning af disse resultater mellem indsats- og sammenligningsskoler. Indsatsen blev vurderet nøje løbende, for at lære af processen med at implementere en så kompleks indsats og for på længere sigt at kunne vurdere effektiviteten af indsatsen, både praktisk og økonomisk. 

Sidst opdateret: 26.06.2018