Skip to main content

Boost - frugt og grønt til 7. klasse

Danske børn og unge spiser for lidt frugt og grønt. Forskningen har i mange år vist et støt fald i andelen af børn og unge, som spiser frugt og grønt dagligt, og selvom de seneste tal tyder på, at udviklingen måske er ved at vende, er indtaget stadig langt fra det niveau, som anbefales. 

International forskning viser, at det er svært at udvikle effektive interventioner på dette område, men en international gruppe forskere har udviklet og efterprøvet en skolebaseret indsats, som har givet succes (www.prochildren.org). Denne indsats  Pro Children-interventionen  bygger på mange forskelligartede elementer og har særligt fokus på betydningen af tilgængelighed af frugt og grønt i børnenes daglige omgivelser samt på familiens rolle og mulighed for at understøtte børnene i det sunde valg. Boost-projektet er baseret på det omtalte internationale projekt og på en oversigt over den nyeste internationale forskning om, hvad der betyder noget for, hvor meget frugt og grønt, børn spiser. 

Boost-projektet har til formål at udvikle og gennemføre en indsats i skolen og lokalsamfundet, som ikke alene øger børns frugt- og grøntindtag, men som også indvirker positivt på børnenes trivsel og indlæring. Projektet inddrager de unge, deres forældre, skolen samt butikker og foreninger i lokalområdet i forsøget på at skabe de bedst mulige vilkår for, at børn vælger det sunde og grønne kostalternativ.

Bevillingsgiver

TrygFonden var bevillingsgiver på projektet, som er afsluttet.

Sidst opdateret: 19.10.2023