Skip to main content

Forskning

Viden er grundlaget for vækst og udvikling af samfundet. Vi skal vækste mere grønt end førhen, udvikle vores samfund meget grønnere og hurtigere end tidligere. Men vi har brug for viden om, hvordan vi skal gøre det, i hvilket tempo, med hvilken intensitet - og med hvem.

Sebastian Mernild, Prorektor, Klimaprofessor, IPCC hovedforfatter og konstitueret leder af SDU Climate Cluster

SCC er en missiondrevet klimaforskningsklynge, der skal fremme banebrydende klimaforskning og uddannelse på tværs af alle SDU's fakulteter. Dette for at understøtte samfundets behov for bæredygtig omstilling. 

SDU Climate Cluster åbner op for en bredere og dybere forståelse af klima og klimarelaterede problematikker gennem målbevidst forskning i  klimaforandringer, klimatilpasning og klimaafbødning. De tre tematikker tilgås ud fra en række forskellige fagdiscipliner i et tværvidenskabeligt perspektiv, der rækker på tværs af traditionelle fakultetsskel og hovedområder. 

Det vil eksempelvis sige, at forskning i klimaforandringer og konsekvenserne heraf ikke begrænses til forecasts om temperaturstigninger og øgede vandstande, men i lige så høj grad vil omhandle de samfundsmæssige, politiske, sundhedsmæssige, biologiske, kulturelle og adfærdsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne. 

Ligeledes vil forskning i klimatilpasning og klimaafbødning ikke kun være forskning i nye bæredygtige energikilder til CO2-reduktion og klimasikring af byer og beboede områder. Det kan også være forskning i adfærd, meningsdannelse, politiske systemer  samt i spændingsfelterne mellem faglighederne, hvor den excellente forskning bringes i spil i en tværvidenskabelig kontekst og identificerer løsninger og nye muligheder.

Forskningsprojekter

SDU Climate Cluster's hjemmeside udbygges med SDU's klimaforskning og klimaaktiviteter, efterhånden som disse opstår i regi af SDU Climate Cluster. 

Sidst opdateret: 08.04.2022